Odchod do zahraničia za lacnou pracovnou silou si firmy od tohto roku priplatia

Novela zákona o dani z príjmov prináša zdanenie presunu majetku daňovníka zo Slovenska, jeho odchod alebo presun podnikateľskej činnosti. Uplatní sa tzv. fikcia predaja. Toto ustanovenie sa dostalo do našej legislatívy zo smernice Európskej únie.

Zdanenie nastane napríklad v situácii, keď slovenská spoločnosť presúva svoj majetok do zahraničia, ale aj v prípade, ak zahraničná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku presúva svoj majetok mimo SR. Ide o fyzický presun majetku, hoci z právneho hľadiska nejde o jeho predaj, nakoľko ústredie a stála prevádzka sú totožná právnická osoba u nás aj v zahraničí. Ak sa napríklad presúvajú výrobné prostriedky do pobočky v zahraničí určí sa ako základ dane rozdiel ich reálnej hodnoty v čase presunu a ich zostatkovej ceny v čase presunu a na takto vypočítaný základ sa uplatní 21-percentná daň.

Drahší bude aj odchod za lacnejšou pracovnou silou. Tieto dane sa uplatnia aj pri presune daňovej rezidencie zo Slovenska do zahraničia. Ak napríklad firma zdaňuje na Slovensku svoje celosvetové príjmy a zmení rezidenciu a naďalej príjmy zdaňovať u nás nebude.

(iri)

Foto zdroj: http://www.statnevlajky.sk/mena/euro