Orol krikľavý bude hniezdiť vo Východoslovenskom múzeu

Orol krikľavý bude hniezdiť vo Východoslovenskom múzeu

Ochrana dravcov spolu s Východoslovenským múzeom v Košiciach od 1. marca sprístupnia výstavu s názvom Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom. Navštíviť ju bude možno do 27. mája.

Dozvieme sa o živote orla krikľavého všetko od vyliahnutia z vajíčka, cez súboj súrodencov v hniezde, ktorý sa končí kainizmom – smrťou toho slabšieho, vyletenie mláďaťa z hniezda a napokon po migráciu do Afriky. Kainizmus je typický biologický jav pre orla krikľavého, ale aj pre orla skalného a je odvodený od biblického príbehu Kaina a Ábela, kde Kain Ábela zabije.

Pre týchto dravcov je typické, že starší a silnejší súrodenec odtláča od potravy mladšieho a slabšieho, aj na neho útočí a zhruba po týždni ten mladší zahynie. Preto záchranári, ak stihnú, odoberú druhé mláďa a dajú ho na adopciu. Na Slovensku je známy je príbeh orlice skalnej – Zoje – ktorá vychovala štyri mláďatá a podieľala sa tak na unikátnom projekte „Návrat orla skalného do Českej republiky“.

Návštevníci sa tiež dozvedia, aká je výbava ornitológa na sledovanie orlov, kontrolu hniezd, takisto veci potrebné na samotné vylezenie k hniezdu, na krúžkovanie mláďat či na rôzne ochranné opatrenia, ktorými sú aj stabilizácia hniezd v prírode. Dianie v orlom hniezde priblížia krátke videá a filmový dokument pripravený Ochranou dravcov na Slovensku. Nahliadnuť bude možné z pozorovacieho krytu aj do hniezda v ktorom orlica stráži mláďatá.

(iri)

Foto zdroj: http://dravce.sk/dravevtaky/dravce/orol-kriklavy-aquila-pomarina/