Pár viet o slovenčine

Pár viet o slovenčine

Čím nás prekvapí summit?

Začiatkom apríla sa v Ríme pri príležitosti 60. výročia podpisu zakladajúcich zmlúv konal neformálny summit zástupcov 27 členských štátov Európskej únie. Venujme mu niekoľko riadkov z jazykového hľadiska.

Vzhľadom na častú frekvenciu výrazu summit v súčasných textoch je takmer zbytočné pripomínať, že ho vyslovujeme „samit“ a že tak označujeme pracovnú schôdzku/rokovanie/konferenciu najvyšších štátnikov, ministrov, diplomatov či lídrov – teda stretnutie na najvyššej úrovni, vrcholové, zvyčajne sprevádzané prísnymi bezpečnostnými opatreniami; napríklad svetový summit o životnom prostredí, summit NATO, lídri členských krajín EÚ sa stretávajú na pravidelnom summite.  Dôležitosť býva zdôrazňovaná prívlastkami historický, kľúčový; pozor by sme si však mali dať na spojenie vrcholný summit – možno to považovať za pleonazmus,  tzn. nadbytočné spájanie synoným (podobne ako napríklad vnútorný interiér).

V používaní slova môžeme dnes sledovať určitý posun: ako summit sa dnes označujú aj pracovné stretnutia sľubujúce vysokú úroveň. Summit je označenie pomerne mladé, v angličtine sa začalo používať v 50. rokoch 20. storočia , teda v období tzv. studenej vojny pre stretnutia sovietskych a amerických prezidentov. Kým v češtine sa stále zachováva pôvodný pravopis, v slovenčine sa často stretávame so zdomácnenou podobou samit.

Foto zdroj: http://www.skrz.sk/Foto-zapad-slnka-a8-3023-sk.htm

(ela)