Pár viet od  šéfredaktora

Pár viet od šéfredaktora

Vážení čitatelia,

na viaceré podnety odpovedáme jednoznačne NIE! Nebudeme zverejňovať nič týkajúce sa aktuálnych nešťastí na našom či inom štátnom území. NIE – nebudeme sa venovať kriminalite ako bulvárnemu fenoménu. NIE – nebudeme kritizovať podľa objednávok reklamných mágov kohokoľvek bez overených faktov. Na to tu nie sme.

Na druhej strane, ÁNO – budeme kritickí, ale aj konštruktívni pre dobro tohto štátu, ktorý sme spoluzakladali a stojíme za ním, lebo je našou domovinou. ÁNO – budeme chváliť to dobré, čo sa podarí, no na chyby upozorníme. ÁNO – budeme kričať na každého, kto nám chce obmedziť slobodu prejavu. Lebo ÁNO, sme hrdí vlastenci a občania Slovenskej republiky. V tomto duchu budú vedené aj tieto noviny v rámci elektronického priestoru.

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ
šéfredaktor periodika NÁRODNÉ NOVINY