Páračky budú opäť ako u starej mamy

Páračky budú opäť ako u starej mamy

Kultúrny dom Vyšehradné (trenčiansky región) privíta 25. novembra tých, ktorí si chcú pripomenúť atmosféru čias mladosti starých a prastarých mám pri Páračkách na ľudovú nôtu.

Pri praskajúcej peci, vo svetle sviečok a petrolejok, s vôňou vareného vína, klinčekov a pečených križaliek (sušeného ovocia) s medom sa budú lúskať orechy, fazuľa a párať perie. Neodmysliteľne k tomu patrí rozprávanie a čítanie strašidelných príbehov, herci Divadelnej spoločnosti obohatia večer o Majzlanské legendy. Na záver bude ľudová veselica so školou tanca a dobrotami starej matere.

Páračky, ale aj drápačky či driapačky peria boli obľúbenou súčasťou zimného obdobia. V minulosti to bola každoročne sa opakujúca príležitosť na spoločenský život mladších i starších. Na páračky sa chodilo od začiatku novembra až do konca februára, re­spektíve do konca fašiangov. V niektorých regiónoch Slovenska museli byť ukončené do sviatku sv. Martina – 11. novembra, pretože po tomto dni nasledovala ďalšia práca – pradenie, resp. priadky. Gazdiné po celé leto usilovne ošklbávali husi len čo im perie zmohutnelo a odkladali každé pierko, aby ho bolo dostatok na jesenné páračky.

Po skončení poľných prác sa perie uchované v komore či na povale po častiach znášalo do izby, kde sa schádzali ženy a dievky z príbuzenstva a susedky. Spoločné páračky sa vnímali ako forma susedskej či príbuzenskej výpomoci domácej gazdinej, ktorá pripravovala výbavu pre dcéru alebo chystala krstiny. Na driapačkách sa rozprávali strašidelné príbehy o strigách, umrlcoch, mátohách a čertoch. Príbehy sa predeľovali piesňami a všakovakými prekáračkami. Pod oblokmi domu, kde sa páralo perie, zvykli stávať mládenci a spievali.

Foto zdroj: www.ludovakultura.sk

(iri)