Partizánske chce zatraktívniť Park M. R. Štefánika

Partizánske chce zatraktívniť Park M. R. Štefánika

Mesto Partizánske sa pokúsi získať nenávratný finančný prostriedok z Fondu mikroprojektov Európskej únie na realizáciu cezhraničného projektu, ktorý je zameraný na podporu turizmu a propagáciu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva.

Žiadosť o získanie európskych zdrojov na realizáciu projektu predložili Mesto Partizánske spolu s Dobrovolným svazkom obcí Mikroregion Valašskomeziŕíčsko-Kelečsko. Hlavným cieľom projektu pod názvom Zpřístupnéní kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske je vytvorenie uceleného materiálu, v ktorom budú zmapované všetky dostupné turistické trasy pre peších i cyklistov v oboch regiónoch vrátane pamiatok a zaujímavostí. Na týchto trasách zároveň pribudne nový mobiliár, napríklad informačné panely či lavičky. Projekt ráta aj s čiastočnou revitalizáciou Parku Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom, v ktorom budú obnovené chodníky a inštalované dve miniatúry – Bratislavského hradu a Mohyly Milana Rastislava Štefánika. Bratislavský hrad preto, lebo je do značnej miery symbolom slovenskej štátnosti a park je pomenovaný po M. R. Štefánikovi, preto by mala v parku byť miniatúra mohyly. Celkové náklady na projekt predstavujú 70 065,40 eura, pričom výška spolufinancovania mesta by mala byť 3503,27 eura.

Foto zdroj:http://mapio.net/s/61377185/

(iri)