Pätina Európanov v západnej Európe nechce moslimov za susedov

Pätina Európanov v západnej Európe nechce moslimov za susedov

Najnovší prieskum odhalil, že približne pätina európskych občanov nechce žiť v susedstve s vyznávačmi islamského náboženstva.

Na prieskume, ktorý uskutočnila nemecká nadácia Bertelsmann Stiftung ako súčasť projektu Religious Monitor 2017, sa zúčastnilo 10.000 občanov Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska a Spojeného kráľovstva. V uvedených štátoch žije približne 14 miliónov moslimov.

Podľa zistených údajov 20 percent opýtaných občanov uviedlo, že nechcú mať moslimov ako susedov”. Miera znepokojenia ohľadne islamského náboženstva je najvyššia v Rakúsku (28 percent) a najnižšia vo Francúzsku (14 percent).

Podľa internetového portálu Muslimpress ten istý prieskum odhalil, že približne 31 percent ľudí vo všetkých piatich štátoch nechce žiť v blízkosti utečencov, bez ohľadu na ich náboženstvo.

Nadácia Bertelsmann Stiftung sa vo svojom materiáli venovala aj diskriminácii moslimov na európskom trhu práce. S výnimkou Spojeného kráľovstva majú podľa zistení nábožensky silne založení moslimovia v porovnaní s bežnými vyznávačmi islamu viac ťažkostí nájsť si kvalifikovanú prácu.

Čo sa týka peňazí, dostávali moslimovia nejmenšiu výplatu predovšetkým v Nemecku, keďže v tomto štáte zvyčajne obsadzujú pozície hodnotené nižšou mzdou.

V rámci projektu Religious Monitor 2017 bolo tiež zistené, že moslimovia sú do väčšinovej spoločnosti v Európe dobre integrovaní. Druhá a tretia generácia moslimov žijúcich v Európe ovláda miestny jazyk na lepšej úrovni a dostáva sa im lepšieho vzdelania ako aj pracovných príležitostí v porovnaní s tými, ktorí do Európskej únie prišli len veľmi nedávno.

Treba však pripomenúť, že podľa vlani zverejnenej štúdie think-tanku Európske hodnoty v Prahe, definícii náboženského fundamentalizmu zodpovedajú názory 44 percent európskych moslimov. Výskum odhalil vážne nedostatky v hodnotovej integrácii moslimských prisťahovalcov v rámci prvej i ďalších generácií.

Islamskí fundamentalisti sa navyše snažia doslovne čítať a aplikovať islam takým spôsobom, ktorý môže viesť k porušovaniu osobnej slobody, rovnosti alebo ľudskej dôstojnosti. Fundamentalisti veria v jednu jedinú interpretáciu islamu a v to, že náboženské pravidlá sú dôležitejšie ako zákony krajiny, kde žijú.

Dôsledky tohto nazerania na výklad islamu vidíme v dnešnej Európe na dennom poriadku.

Foto zdroj: http://pukcc.net/2014/08/24/

(tom)