Pavol Jančovič z organizácie dopravcov ČESMAD: Trpíme na zúfalý nedostatok pracovnej sily

Pavol Jančovič z organizácie dopravcov ČESMAD: Trpíme na zúfalý nedostatok pracovnej sily

Doprava patrí k jednej z najvýznamnejších súčastí logistických procesov, zamestnáva len na Slovensku desiatky tisíc ľudí. O roku 2017, problémoch dopravcov i o ich očakávaniach sme hovorili s Pavlom Jančovičom, prezidentom Združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia.

 Ako by ste zhodnotili uplynulý rok 2017 z pohľadu dopravcov?

Cestná doprava tovarov i osôb pôsobí vo vysoko konkurenčnom prostredí nielen domácich, ale najmä zahraničných dopravcov. Na Slovensku trpí doprava na veľmi vysoké daňovo-odvodové zaťaženie. Napríklad máme druhú najvyššiu daň z motorových vozidiel v EÚ, či dvakrát vyššie odvody zamestnávateľa ako Nemci a podobne. Trpíme na zúfalý nedostatok pracovnej sily, absentuje tu akékoľvek systémové vzdelávanie vodičov a zároveň narážame na vysoké prekážky pri zamestnávaní cudzincov. Obrovské vládne stimuly pre zahraničných investorov zároveň prinášajú aj globálnych – nadnárodných sprostredkovateľov pre dopravu a logistiku a slovenský dopravca je tým pádom na úplnom chvoste záujmu o spoluprácu, čomu zodpovedá potom aj cena za prácu.

Pomôže vyriešiť nedostatok vodičov znižovanie ich veku?

Určite áno, pretože momentálne nám chýba takmer 2 500 vodičov. Staršia generácia odchádza do dôchodku a mladá generácia sa do dopravy nehrnie. Momentálne môžu vodiči kamiónov jazdiť od 21 a vodiči autobusov od 24 rokov. Veríme, že v krátkej dobe dosiahneme zmenu zákona o cestnej premávke, čím by sa veková hranica posunula pri vodičoch kamiónov na 18 rokov a vodičoch autobusov na 21 rokov. Cieľom je, aby sme nestrácali mladých ľudí, ktorí odchádzajú pracovať do iných sektorov a do dopravy sa už väčšinou vrátia. Ak by sa veková hranica znížila, tak vieme si novú generáciu podchytiť a v doprave udržať.

Súhlasíte so zamestnávaním vodičov z tretích krajín?

Na Slovensku je veľký problém s nedostatkom vodičov. Preto nielen súhlasíme, ale sa aj aktívne podieľame na odbúravaní prekážok v slovenskej legislatíve, spojených so zamestnávaním vodičov z tretích krajín. Mojím želaním je však robiť všetko preto, aby sa nám do firiem vrátili naši späť zo zahraničia. Vieme im ponúknuť minimálne rovnaké, ak nie lepšie podmienky. Bohužiaľ, kde ťaháme za slabší koniec, sú sociálne podmienky zo strany štátu, a teda rodinné prídavky či dôchodkové zabezpečenie, ktoré je v zahraničí väčšinou vyššie.

Ako hodnotíte stav dopravnej infraštruktúry v SR?

Na Slovensku nám jednoznačne chýba kvalitná a teda aj bezpečná cestná infraštruktúra. Bohužiaľ, doplácame na to všetci, nielen dopravcovia, ale aj obyčajní motoristi. Chýbajú najmä rýchlostné cesty, ale tiež celkový systém rozumnej výstavby, opráv a rekonštrukcií ciest. Obrovské sumy financií, ktoré my dopravcovia platíme v nekorektne vysokej dani z motorových vozidiel, končia v rukách primátorov a starostov, a aj preto máme takéto cesty… Naše združenie dlhodobo bojuje za to, aby významná časť z našich daní išla práve na cesty. Cesty sú našim pracovným prostredím. Naše vozidlá vozia ľudí do práce, tovar do obchodov i fabrík. Nie sme prekážkami pre obyčajných motoristov, ale súčasťou ich životných potrieb.

Foto zdroj: ČESMAD Slovakia

 (bre)