Po oravských koľajniciach bude jazdiť Mravec

Po oravských koľajniciach bude jazdiť Mravec

Železničná spoločnosť Slovensko modernizuje vyradené staršie vozidlá, z ktorých vznikne osem moderných dvojdielnych motorových jednotiek, určených na osobnú dopravu na regionálnych tratiach. Nové moderné vlaky budú premávať na vybraných tratiach v okolí Zvolena a od platnosti nového grafikonu v decembri 2017 by mali zabezpečovať všetky vlaky na linke Kraľovany – Trstená.

Dvojdielna motorová jednotka, železničiarmi prezývaná „Mravec“, pozostáva z motorového a riadiaceho vozňa, ktoré sú navzájom pevne spojené. Jednotka je štvornápravová, ľahkej oceľovej konštrukcie s automatickým hydromechanickým prenosom výkonu a je modifikáciou súpravy, ktorú cestujúci poznajú aj ako tzv. „Bagety“. V súčasnosti ZSSK vlastní 44 kusov. Do jednej súpravy je možné spojiť až tri motorové jednotky, pričom ich bude ovládať stále iba jeden rušňovodič. „Moderné technológie najmä uľahčia prácu zamestnancom. Jednotky majú nový riadiaci systém s diaľkovým prenosom diagnostických údajov, nový informačný a komunikačný systém, vonkajší a vnútorný kamerový systém, WiFi, meranie spotreby nafty,“ uviedol Michal Vereš, riaditeľ úseku prevádzky ZSSK.

Priestor pre cestujúcich je vybavený čalúnenými sedadlami, klimatizáciou a WIFI pripojením k internetu. Zariadenie je označené popismi v braillovom písme a súčasťou interiéru je tiež bezbariérová toaleta s uzavretým odpadovým systémom. Jeden z nástupných priestorov je nízko-podlažný s možnosťou bezbariérového nástupu imobilných cestujúcich na invalidnom vozíku. Nástupný priestor v zníženej časti je po oboch stranách vybavený výklopnou rampou. Vozidlo je vybavené vonkajším aj vnútorným bezpečnostným kamerovým systémom a automatickým akusticko–optickým informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich, ktorý informuje cestujúcich akustickými hláseniami a vizuálne na optických paneloch o priebehu cesty. Systém ďalej poskytuje možnosť vysielať na vnútorných optických paneloch doplňujúce podrobné alebo mimoriadne informácie o priebehu cesty a multimediálny obsah.

Foto zdroj:https://nasadoprava.sk/zeleznicna-spolocnost-slovensko-uviedla-do-prevadzky-novy-motorovy-vlak-prezyvany-mravec/

(bre)