Po všeobecných lekároch sa kvôli eZdraviu mienia vzdať praxe aj zubári

Po všeobecných lekároch sa kvôli eZdraviu mienia vzdať praxe aj zubári

Vstupné náklady lekárov, a teda aj zubárov, vzrástli kvôli nutnosti zakúpiť si hardvér a softvér pre fungovanie eZdravia. To je dôvodom, prečo časť zubných lekárov uvažuje o ukončení činnosti. Uviedol to na tlačovej konferencii prezident Slovenskej komory zubných lekárov.

Treba si uvedomiť aj vekovú štruktúru zubárov, mnohým sa kvôli nákladom neoplatí zostať poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Komora vyčíta Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) aj to, že zubári nemajú dostatok informácií o eZdraví, doteraz nedostali z centra relevantné príručky či školenia. Taktiež sa obávajú sankcií za nepripojenie sa k systému a žiadajú, aby sa odložilo ich uplatňovanie.

NCZI ubezpečuje lekárov, že rok 2018 je „nábehový“ a nebudú sa uplatňovať sankcie. Taktiež informoval o tom, že príde ku komplexnej zmene legislatívy v systéme eZdravia, bude sa týkať definícií toho, kedy sa lekár považuje za pripojeného a kedy má relevantné dôvody, aby sa nepripojil.

(iri)

Foto zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=7-bl44lCt5c