Počet nehôd na železničných tratiach aj priecestiach výrazne stúpa

Počet nehôd na železničných tratiach aj priecestiach výrazne stúpa

Železnice Slovenskej republiky zaznamenali na tratiach počas prvých šiestich mesiacov tohto roka 117 nehôd, je to až o 22 prípadov viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzi takéto nehody ŽSR zaraďuje zrážku a vykoľajenie vlaku, požiar koľajového vozidla, zranenie osoby spôsobené pohybom koľajového vozidla a iné nehody, ktoré vznikajú najmä pri posune.

Pri nehodách na železničných priecestiach a zrážkach vlakov s osobami došlo celkovo k 48 smrteľným zraneniam. Všetky nehody sa stali z viny vodičov, chodcov a osôb, ktoré, bohužiaľ, vedome riskovali svoje životy, zbytočne sa ponáhľali alebo podcenili nebezpečenstvo svojho nezodpovedného správania sa pri prejazde cez železničné priecestie či pri prechode cez železničnú trať a na miestach, kde je to vyslovene zakázané.

V dôsledku nehôd na tratiach ŽSR, ktoré sa stali mimo železničných priecestí, zraneniam podľahlo celkovo 44 osôb. V týchto prípadoch išlo o 13 osôb, ktoré sa pohybovali v koľajisku neoprávnene, o jedného cestujúceho a o 30 prípadov samovraždy. Počty týchto nehôd sa oproti prvému polroku minulého roka zvýšili, a to až o 10 usmrtených osôb. Železnice zaznamenali v prvom polroku 29 prípadov nehôd na železničnom priecestí, čo je o 11 viac ako v rovnakom období minulého roka. Zrážku s vlakom neprežili štyria užívatelia priecestia, teda vodiči, cyklisti a chodci, tento počet sa od prvého polroka 2016 nelíši. Stúpol však počet ťažko zranených – zo 6 na 10.

ŽSR v tejto súvislosti apelujú na vodičov, aby pri prejazde cez železničné priecestia boli pozornejší a ohľaduplnejší, dodržiavali zákon o premávke na pozemných komunikáciách. Pre vodičov, cyklistov, chodcov aj motocyklistov platí, že pri križovaní železnice a cesty má železnica vždy prednosť. Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/hod., a to 50 m pred priecestím.

Foto zdroj:http://tekovskopozitavskazeleznica.mypage.cz/menu/reportaze/rad-751-752-bardotka

(bre)