Počet nehôd na železničných tratiach aj priecestiach výrazne stúpa

Železnice Slovenskej republiky zaznamenali na tratiach počas prvých šiestich mesiacov tohto roka 117 nehôd, je to až o 22 prípadov viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzi takéto nehody ŽSR zaraďuje zrážku a vykoľajenie vlaku, požiar koľajového vozidla, zranenie osoby spôsobené pohybom koľajového vozidla a iné nehody, ktoré vznikajú najmä pri posune.

Pri nehodách na železničných priecestiach a zrážkach vlakov s osobami došlo celkovo k 48 smrteľným zraneniam. Všetky nehody sa stali z viny vodičov, chodcov a osôb, ktoré, bohužiaľ, vedome riskovali svoje životy, zbytočne sa ponáhľali alebo podcenili nebezpečenstvo svojho nezodpovedného správania sa pri prejazde cez železničné priecestie či pri prechode cez železničnú trať a na miestach, kde je to vyslovene zakázané.

V dôsledku nehôd na tratiach ŽSR, ktoré sa stali mimo železničných priecestí, zraneniam podľahlo celkovo 44 osôb. V týchto prípadoch išlo o 13 osôb, ktoré sa pohybovali v koľajisku neoprávnene, o jedného cestujúceho a o 30 prípadov samovraždy. Počty týchto nehôd sa oproti prvému polroku minulého roka zvýšili, a to až o 10 usmrtených osôb. Železnice zaznamenali v prvom polroku 29 prípadov nehôd na železničnom priecestí, čo je o 11 viac ako v rovnakom období minulého roka. Zrážku s vlakom neprežili štyria užívatelia priecestia, teda vodiči, cyklisti a chodci, tento počet sa od prvého polroka 2016 nelíši. Stúpol však počet ťažko zranených – zo 6 na 10.

ŽSR v tejto súvislosti apelujú na vodičov, aby pri prejazde cez železničné priecestia boli pozornejší a ohľaduplnejší, dodržiavali zákon o premávke na pozemných komunikáciách. Pre vodičov, cyklistov, chodcov aj motocyklistov platí, že pri križovaní železnice a cesty má železnica vždy prednosť. Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/hod., a to 50 m pred priecestím.

Foto zdroj:http://tekovskopozitavskazeleznica.mypage.cz/menu/reportaze/rad-751-752-bardotka

(bre)