Počítačové útoky sú klasifikované ako vojnový čin

Dokument, ktorý odsúhlasilo všetkých dvadsaťosem vlád EÚ, klasifikuje počítačové útoky ako vojnový čin, a to bez ohľadu na ich závažnosť. Únia špecifikuje, že za určitých okolností môžu krajiny podniknúť protiopatrenia nielen na základe sankcií, ale aj bežnými konvenčnými zbraňami.

Cieľom útokov bývajú inštitúcie, banky, veľké obchodné spoločnosti, ale i priamo vlády či ich organizácie. Počítačový útok môžeme definovať ako útok spustený z jedného či viacerých počítačov na iný počítač, či celé siete.

Možno ich rozdeliť na dva typy – jedným je znefunkčniť cieľový počítač či sieť, druhým je snaha získať prístup k údajom, ktoré sa dajú následne zneužiť. Existuje celý rad techník, ktoré útočníci používajú, každý rok sa objavujú nové a nové techniky, čo je veľmi znepokojujúce. Podľa údajov o počítačových útokoch sa spôsobená škoda za tento rok odhaduje na päť miliárd dolárov.

Útoky na počítače a siete sú stále dobrý biznis a budú, kým bude človek najslabším článkom. Strach, zvedavosť, naliehavosť sú spúšťače, ktoré nás často nútia kliknúť na dôveryhodne sa tváriace, neznáme či podozrivé odkazy, ktoré nájdeme vo svojej mailovej schránke, a to aj napriek tomu, že o rizikách sme všetci poučení.

Foto zdroj: http://www.nupi.no/Nyheter/Cyberangrep-vi-vil-se-mer-av

(iri)