Podpora slovenských farmárov

Podpora slovenských farmárov

Program Farmársky grant bude vo svojom štvrtom ročníku  zameraný na ďalší odborný rozvoj malých slovenských producentov aby sa mohli stať úspešným dodávateľom pre obchod. Podpora slovenských farmárov a lokálnych výrobcov potravín je kľúčová, pretože prináša viaceré benefity pre krajinu súčasne. Podpora domácich farmárov a lokálnych potravín pomáha zvyšovať  zamestnanosť v regiónoch. Lokálne potraviny sú čerstvejšie ako tie, ktoré musia cestovať z druhého konca sveta, čo dnes už spotrebitelia považujú za najväčší benefit.

Po troch úspešných ročníkoch, v ktorých si slovenskí farmári prehlbovali vedomosti v oblastiach hygieny, bezpečnosti, kvality, technologických procesov a nových podnikateľských zručností, prichádza aj tento rok  projekt farmárskeho grantu Nadácie Tesco s projektom, ktorý  bude zameraný najmä na ďalší odborný rozvoj malých slovenských producentov s cieľom prispieť k tomu, aby sa mohli stať úspešnými dodávateľmi pre obchod. V rámci série teoretických aj praktických vzdelávacích aktivít sa výrobcovia dozvedia viac o možnostiach spolupráce, ale aj o požiadavkách na kvalitu a bezpečnosť potravín, ktoré sú na dodávateľa kladené zo strany obchodných sietí, či spôsoboch, ako budovať značku a marketing. Nadácia slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín podporí sumou 85 000 eur.

Projekt je určený pre malé a stredné firmy, živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov, odbytové a kolektívne združenia so sídlom na Slovensku. Nie je určený pre veľké podniky alebo subjekty, ktoré sa venujú len obchodovaniu s potravinami či poľnohospodárskymi komoditami.

Foto zdroj:http://slovakia.travel/farma-margitin-dvor

(ebu)