Pohľady do umenia – Prelínania

Pohľady do umenia – Prelínania

Piaty ročník medzinárodného sympózia umenia pre neprofesionálnych výtvarníkov s názvom Prelínania organizuje Krajské osvetové stredisko v Nitre. Výtvarníkov privíta obec Obyce a diela, ktoré tu vzniknú, bude možné uvidieť v priestoroch  KOS v Nitre od 11. do 30. septembra.

Cieľom je stretnutie výtvarníkov, ich inšpirácia, motivácia výtvarnými smermi 20. storočia, získanie výtvarných zručností a schopností pri tvorbe v plenéri,  zachytenie realistického pohľadu na krajinu, prírodných motívov, stvárnenie štylizácie krajiny, farebných posunov, fantázie,  zvládnutie výseku krajiny, detailu, celku prostredníctvom kresby, maľby a kombinovanej techniky.

Neodmysliteľnou  súčasťou  je odborné  vedenie a konzultácie s lektorom, výber  a zostavenie výstavnej kolekcie  zo sympózia. Lektor podujatia, ktorým je akademický maliar Daniel Szalai, má pripravené aj odborné prednášky z výtvarného umenia.

Foto zdroj:https://spis.korzar.sme.sk/c/8227844/priestor-vmestskom-parku-dostala-mladez-aj-amaterski-vytvarnici.html

(iri)