Poľský europoslanec: Existuje prepojenie medzi migráciou a terorizmom

Poľsko by sa nemalo zaviazať povinnosťou prijať migrantov z južných regiónov, ako je Afrika a Blízky východ, keďže Varšava už doteraz prijala okolo 1,4 milióna migrantov z Ukrajiny. Uviedol to poľský poslanec Európskeho parlamentu Jacek Saryusz-Wolski.

V septembri 2015 prijali predstavitelia ministerstiev vnútra EÚ návrh Európskej komisie o rozdelení 160 000 neregistrovaných migrantov, ktorí sa nachádzajú na území Talianska a Grécka, medzi všetky štáty eurobloku v rámci plnenia plánu na báze kvótovej schémy. Za návrh vtedy hlasovali všetky štáty s výnimkou Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska. Fínsko sa počas hlasovania zdržalo. Od Vyšehradskej štvorky potom na poslednú chvíľu odskočilo Poľsko, avšak neskôr sa Varšava na stranu svojich partnerov zo skupiny pridala. Európska komisia po viacerích vyhrážkach oznámila 13. júna začatie konania vo veci porušenia právnych predpisov Únie proti Varšave, Budapešti aj Prahe.

“Poľsko viac ako splnilo svoju solidárnu časť úlohy, pretože sme prijali celkovo 1,4 milióna Ukrajincov … Snažíme sa prisťahovalcov z Ukrajiny na východe započítavať dohromady spolu s prisťahovalcami z Afriky a Stredného Východu. Ale nemôžeme splniť tú časť tzv. solidarity, vyplývajúc z geografie a geopolitiky – prijímaním Ukrajincov, a zároveň prijať migrantov z juhu, ktorí podľa nášho názoru, nie sú schopní asimilácie a prispôsobeniu sa našim tradíciám, kultúre a zákonom. Navyše niektorí z nich so sebou prinášajú hrozbu,” povedal vo svojom rozhovore pre Polska Metropolia Warszawska Polska – Saryusz-Wolski.

Poľský europoslanec dodal, že je potrebné rozpoznať hrozbu, ktorú títo migranti prichádzajúci zo Stredného východu a Afriky do Európy predstavujú.

“Ak hovoríme o fenoméne migrácie a terorizmu, existuje jasné prepojenie medzi prvým a druhým, čo je však často odmietané v mene politickej korektnosti, najmä liberálnou elitou západnej ľavice, politikmi a médiami. V rovnakom čase sa však o tomto prepojení otvorene zmieňujú vedúci predstavitelia spravodajských služieb Nemecka a ďalších krajín. Menujú dokonca percentá džihádistov v rámci prílivu migrantov,” uzatvoril poľský politik.

V súvislosti s utečeneckou problematikou sa poľská europoslankyňa Joanna Senyszynová pre spravodajský portál Sputnik vyjadrila, že Varšava sa pod vedením súčasnej vlády fakticky odklonila od EÚ, po tom ako euroblok požaduje, aby štát prijal utečencov z Blízkeho východu a severnej Afriky. Ako však dodala, v súlade s Lisabonskou zmluvou nemôže byť žiadna krajina z EÚ vylúčená.

 

Foto zdroj:https://www.pism.pl/events/conferences/debate-are-EU-citizents-Equal

(tom)