Posledná podobizeň A. Hlinku od J. Koniarka

Posledná podobizeň A. Hlinku od J. Koniarka

 Neznáma busta: Sochárske dielo uchované v ateliéri

Majster Ján Koniarek (30. 1. 1878 – 4. 5. 1952) bol označený za oficiálneho portrétistu a osobného sochára Andreja Hlinku a preto práve on vytvoril viaceré sochárske diela s podobizňou národného velikána. Vrcholné a posledné dielo majstra Koniarka venované A. Hlinkovi bolo a stále je pred zrakmi verejnosti ukryté. Najprv bolo dlho na fare v Trenčianskych Tepliciach a od roku 1984 je v ateliéri Jozefa Porubčina. Podobizeň Otca národa, ako volali Andreja Hlinku už jeho súčasníci, tvorí sadrová busta v nadživotnej veľkosti, ktorá aj s podstavcom má výšku 90 cm a široká je 85 centimetrov.

Výtvarník Jozef Porubčin hovorí: „Moji dvaja bratia sú kňazi, ja ako výtvarník som vytvoril viacero sakrálnych diel pre kostoly na Slovensku. Raz v roku 1984 som sa na fare v Trenčianskych Tepliciach stretol s otcom Andrejom Paldanom. Ukázal mi bustu, ktorú na fare ukrývál dlhšiu dobu s tým, že on ju zdedil. V bývalom režime mali mnohí farári obavy z nežiaducej pozornosti Štátnej bezpečnosti, ktorá si dovolila robiť na farách prehliadky. Pre komunistickú stranu bol Andrej Hlinka persona non grata. Zrejme preto mal otec Paldan pocit, že busta bude lepšie zabezpečená v súkromnom priestore a dal mi ju do opatery.“

Ako vieme, telesné ostatky Andreja Hlinku (27. 9. 1864 – 16. 8. 1938) sa nenašli. Zachovala sa nám jeho živá podoba vo forme starých filmových záznamov. K slovenskej verejnosti sa vrátil aj v mnohých výtvarných zobrazeniach, pričom viaceré z nich vznikli až po roku 1989 a postupne sa dostávali do povedomia. Niektoré sa vydarili viac, iné menej. Isto si ešte takmer všetci dospelí pamätáme na jeho spodobenie na bankovke s hodnotou päť tisíc slovenských korún, ktorá sa dostala do obehu až po zavedení našej štátnej meny po vzniku súčasnej Slovenskej republiky. Autorom výtvarnej podoby slovenských bankoviek a teda aj tej s portrétom A. Hlinku bol dnes už nebohý výtvarník Jozef Bubák.

Do verejného priestoru sa dostávali ďalšie diela venované Hlinkovi. Dňa 24. augusta 2014 na budove Exercičného domu v Marianke posvätili bustu Andreja Hlinku so sprievodnou pamätnou tabuľou. Autorom busty je sochár Ján Koniarek. Na pamätnej tabuli je Hlinkov citát, ktorý vyslovil v prejave pri návšteve Marianky v auguste 1930. Donormi pamätnej tabule bola Matica slovenská a Kongregácia bratov tešiteľov. Udalosť sa konala pri stopäťdesiatom výročí narodenia kňaza v rámci Roka Andreja Hlinku, keď mu odhalili aj ďalšie pamätníky. Predtým 26. júla 2014 odhalila Matica Slovenská Hlinkovu bustu v Terchovej počas folklórneho festivalu a ďalšiu 1. augusta v Martine na matičných slávnostiach. Pamätnú tabuľu Hlinkovi od sochára Milana Marciňu odhalili potom v Nitre 23. septembra 2014. Ďalšie pamätníky A. Hlinkovi boli odhalené aj v Bratislave v Rači i Ružinove a v obci Zohor. Žilina, Ružomberok aj iné mestá a obce majú tiež sochárske diela venované A. Hlinkovi.

Ján Koniarek spolupracoval so Spolkom svätého Vojtecha v Trnave, pre ktorý vytvoril viaceré diela ako reliéfy v podbrání Spolku sv. Vojtecha (Rastislav víta sv. Cyrila a Metoda na Devíne a Svätý Vojtech  medzi svojimi učeníkmi), náhrobníky národovcov a pamätné tabule. Majster Koniarek bol členom Sekcie výtvarného umenia, hudobného umenia a dejín umenia Slovenskej katolíckej akadémie a členom výboru Muzeálnej spoločnosti Františka Richarda Osvalda. Viedol sochárske oddelenie Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a v roku 1942 dostal Národnú cenu za celoživotné dielo.

Trnavským deťom daroval plastiku do fontány s názvom Dievča pod sprchou, ktorej inštalácia sa však neuskutočnila. V 1938 bol Ján Koniarek menovaný čestným občanom mesta Trnava a v roku 2000 v ankete obyvateľov mesta bol zaradený medzi osobnosti Trnavy 20. storočia. Najväčším funkčným pamätníkom sochára je Galéria Jána Koniarka v Trnave.

Sadrová busta A. Hlinku uschovaná v ateliéri J. Porubčina je pripravená ako podklad pre odliatie podobizne do bronzu, pričom prvých päť odliatkov sa považuje za originál. Podľa svojich rozmerov je vhodná na umiestnenie do exteriéru i do vnútorných priestorov. Jozef Porubčin je ochotný poskytnúť bustu na zvečnenie do bronzu. Dielo si po desaťročiach určite zaslúži dostať sa na verejnosť.

 

Foto zdroj: https://domov.sme.sk/c/7405770/dva-zivoty-andreja-hlinku.html

Sochára Jána Koniarka označovali za oficiálneho portrétistu Andreja Hlinku


(rak)