Potláčanie Slovenskej identity pri pietnej spomienke za „Prvého Slovenského prezidenta Dr. J. Tisa“

Potláčanie Slovenskej identity pri pietnej spomienke za „Prvého Slovenského prezidenta Dr. J. Tisa“