Potravinárske problémy slovenských výrobcov

Potravinárske problémy slovenských výrobcov

Minulý rok 2016 nebol pre slovenských potravinárov veľmi priaznivý. Uviedla to pred časom riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jarmila Halgašová. Podfinancovanie potravinárskeho sektora sa podľa PKS stále viac prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti domácich potravinárov. Dokumentuje to vývoj pasívneho obchodného salda s potravinami, ktoré smeruje k hranici 1,5 miliardy eur, čím opäť prelomí historické maximum.

 „Slovenské potravinárstvo vykazuje klesajúcu konkurencieschopnosť a vo viacerých ukazovateľoch sa ocitlo na chvoste štatistík členských štátov EÚ. Podiel na tom má aj spôsob, akým vláda naložila s kľúčovým zdrojom podpory potravinárskeho priemyslu – dotáciami z Programu rozvoja vidieka. Vážne sú aj otázky týkajúce sa transparentnosti rozdeľovania týchto prostriedkov,” povedal prezident PKS Daniel Poturnay.

Na potravinárstvo nepriaznivo vplýva aj rastúce administratívne a daňové zaťaženie a pribúdajúce povinnosti podnikateľov. Napríklad nový zákon o odpadoch ako jedno z takých opatrení vytvoril v tomto roku dodatočné náklady až desaťnásobne vyššie ako v predchádzajúcom období. PKS na očakávaný nepriaznivý dosah zákona vopred upozorňovala.

„Rastúce administratívne, daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov najťažšie dopadá na malé a stredné podniky, medzi ktoré patrí aj väčšina potravinárskeho priemyslu. Zároveň treba každé opatrenie dôsledne zhodnotiť z toho pohľadu, že zaťažuje iba domácich podnikateľov a konkurenčnú výhodu získavajú tak dovozcovia, ako aj obchodníci v okolitých krajinách v rámci nákupnej turistiky,“  upozornil D. Poturnay.

Foto zdroj:https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/328197-brusel-zvyhodnil-slovenske-potraviny/

(iri)