Potulky Malým Rímom pokračujú aj v októbri

Potulky Malým Rímom pokračujú aj v októbri

Mestská správa v Trnave pripravila po úspešných letných túlačkách mestom s rôznou tematikou aj jesenné prechádzky. Prvá sa uskutočnila minulý víkend a jej témou bol vznik mestskej televízie, ktorá vznikla pred dvadsiatimi rokmi.

Tento víkend bude pripravená pre Trnavčanov aj návštevníkov mesta potulka s názvom Skamenené spomienky a začne sa v nedeľu 15. októbra o 15.30 h na cintoríne na Ulici T. Vansovej. Bude príslovečne „dušičková“. Spoločne s Emíliou Izakovičovou, ktorá tradične sprevádza na potulkách Trnavou, budú záujemcovia čítať symbolické posolstvá pomníkov a pri náhrobných kameňoch spomínať na osobnosti, ktoré zanechali trvalú stopu v histórii mesta.

Tretia potulka pozýva záujemcov do tajomného trnavského podzemia, ktoré je už dlhé desaťročia tradičným zdrojom „zaručene pravdivých“ vzrušujúcich historiek a mýtov. Aká je pravda? Ešte zaujímavejšia ako mýty, lebo odhaľuje časť najstaršej histórie mesta a spája ho s ľuďmi, ktorí tu žili pred stáročiami. Viac prezradí Emília Izakovičová všetkým záujemcom, ktorí prídu v nedeľu 22. októbra o 13. alebo o 15. hodine na stretnutie pred Bazilikou sv. Mikuláša.

(iri)

Foto zdroj: http://www.trnava.sk/