Pozemky s environmentálnymi záťažami bude možné vyvlastniť

Pozemky s environmentálnymi záťažami bude možné vyvlastniť

Štát už môže vyvlastňovať súkromné pozemky, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže, aj keď ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením. Národná rada schválila novelu zákona 101 hlasmi v skrátenom konaní. Opatrenie reaguje najmä na dlhodobo neriešenú situáciu znečistenia zo starej skládky v bratislavskej Vrakuni, kde sa štát nevedel dohodnúť v prípade troch pozemkov.

Práve prípadom environmentálnej záťaže z vrakunskej skládky argumentovali predkladatelia aj potrebu zrýchleného režimu prijímania novely. Ministerstvo životného prostredia plánuje zakotviť inštitút vyvlastnenia do geologického zákona. Jeho súčasné znenie umožňuje len nútené obmedzenie vlastníckych práv. Sanácia envirozáťaže však nie je dočasná ale trvalá činnosť, pretože ide o stavebné úpravy.

Inštitút vyvlastnenia má slúžiť ako nástroj zabezpečenia prechodu vlastníckeho práva v tých prípadoch, v ktorých sú nevyhnutné stavebné úpravy a kde už nie je možná dohoda s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti. Využitie inštitútu vyvlastnenia bude možné podľa geologického zákona použiť výlučne na sanáciu environmentálnej záťaže, nebude ho možné uplatniť v prípadoch geologického prieskumu a s ním súvisiacich prác.

(iri)

Foto zdroj: http://www.thebaron.ca/2013/11/28/our-earth-our-campus-our-choice/