Požiare hrozia celej Európe – aj u nás

Ak vás od grilovania, manipulácie s ohňom či fajčenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru neodradí varovanie hasičov, možno tak urobí mastná pokuta. Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší zákaz, pokutu až  do výšky 16 596 €,  fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta  do výšky 331 €.

Pri dlhotrvajúcom horúcom počasí narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí. V lete láka najmä možnosť niečo si ugrilovať v prírode. Aj z malého ohňa môže vzniknúť rozsiahly požiar. Je preto nevyhnutné rešpektovať a brať na vedomie zákazy a odporúčania, ktoré v horúcom období platia v lesoch, na lúkach a iných trávnatých a prírodných plochách. Dôležité je v tomto období sledovať aj výstrahy uvedené na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy (pravý stĺpec – čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru), kde sú denne aktualizované nebezpečné miesta.

Okresné riaditeľstvá HaZZ vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre jednotlivé okresy na Slovensku. V súvislosti s vyhlásením sa zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zakázané je tiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

V súvislosti s pretrvávajúcimi horúčavami a vysokým rizikom vzniku požiaru je momentálne úplný zákaz vstupu na územie Vojenského obvodu Záhorie. Zákaz platí do odvolania. Dôvodom je aj nedávny rozsiahly požiar medzi obcami Láb a Jakubov.

Foto zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=4Y9zh32FQBc

(iri)