Poznáme kresťanskú symboliku vianočných ozdôb a pokrmov?

Poznáme kresťanskú symboliku vianočných ozdôb a pokrmov?

Každoročne nimi ozdobujeme vianočné stromčeky, skrášľujeme nimi naše príbytky. Vianočné ozdoby a dekorácie rôznych tvarov. Na slávnostne prestretom stole je často chlieb a orechy, med a oblátky nesmú chýbať. Aký je ich skrytý zmysel z hľadiska kresťanstva?

Chlieb je známym symbolom mieru najmä u Slovanov, ale v kresťanstve predstavuje duchovnú potravu – slovo Božie.

Ryba je typickým vianočným hlavným jedlom. Toto slovo poukazuje na grécke „ichthys“ (= ryba), čo je anagram Ježiša Krista. Tvoria ho začiatočné písmená gréckych slov Iesous Christos Theou Hyios Soter (Ježiš Kristus Syn Boží Spasiteľ). Kresťanstvo prevzalo symbol ryby ako Krista, upečená symbolizuje jeho utrpenie a ulovené ryby veriacich.

Sklenené guľky sú symbolom pre jablká a orechy, sklo pre Nepoškvrnenú Pannu Máriu, lebo prepúšťa, prijíma a šíri svetlo bez toho, aby vniknutie spôsobilo škodu. Okrúhly tvar guliek je ako Zem a ľudstvo na nej, tiež večnosť, ktorá nemá koniec a ani začiatok.

Jablká sú symbolom úrodnosti a lásky, rovnako pre svoj guľatý tvar aj večnosti, do ktorej otvoril bránu svojou obetou Kristus a tým vyrovnal hriech odtrhnutého zakázaného jablka v Rajskej záhrade.

Orech predstavuje svojím jadrom Krista, horkou šupkou jeho utrpenie a škrupinou jeho ukrižovanie.

Zvončeky majú pripomenúť, že treba počúvať Boha a nezablúdiť na ceste do Večnosti. Ich cinkanie má zároveň ochrannú funkciu (preto sa vešali aj na krk zvieratám).

Lamety a retiazky či girlandy, kedysi iba strieborné či zlaté, hovoria, že hriech nás púta k zemi. Pripomínajú, že túžime po tom, čo je ligotavé, povrchné, bez večnej hodnoty, a to nás sťahuje a zväzuje.

Anjeli sú bytosti stvorené Bohom, aby chránili ľudí a plnili funkciu akýchsi Božích kuriérov. Počas Vianoc symbolizujú posolstvo príchodu a narodenia Ježiša.

Hviezda žiarila nad Betlehemom a viedla k novonarodenému Mesiášovi pastierov, kráľov, mudrcov a aj ľud. Je symbolom duchovného svetla, najžiarivejšia hviezda Zornička symbolizuje v kresťanstve Krista, tiež čistotu, teda Máriu. Vianočná osemcípa hviezda poukazuje na narodenie Krista v Betleheme, lebo doň viedlo osem ciest.

Slamené ozdoby sa spájajú s narodením Krista na slame v maštali, aby tu bol hlavne pre trpiacich, hriešnikov, opustených či chudobných.

Sviečky sú zdrojom svetla, symbolom Krista, lebo hovoril: „Ja som svetlo sveta,“ a vo svojej láske sa pre ľudstvo „spálil“.

Vločky a „zasnežené“ ozdoby evokujúce sneh zobrazujú čistotu srdca, mysle a duše, o čo by sa mali kresťania starať.

Darčekmi sa obdarúvame, aby sme si pripomenuli, že Boh dal ľuďom najväčší Dar – Ježiša a ten dal ľudstvu druhý Dar – svoju obetu, ktorou vykúpil aj tých, čo v neho neverili.

Sladkosti (čokoládové figúrky, cukríky, koláčiky) symbolizujú lásku, ktorá je sladká a odmenu, ktorú Boh posiela denno-denne všetkým.

Med je symbol života a jeho sladkosť symbolizuje sladké a výživné Božie slovo.

Farby – zelená farba predstavuje život, nesmrteľnosť, červená ochranu a krv Kristovu, ktorú prelial za ostatných.

Vianočný stromček je symbolom krista v Betleheme ako pravého stromu života.

Oblátka predstavuje hostiu, a tá mannu, božský pokrm, ktorý padal z neba, aby Boh zasýtil hladných.

(kat)

Foto zdroj:http://www.lifeaspire.com/7786/transform-everyday-items-into-stunning-christmas-ornaments/