Pravoslávni veriaci slávia 1155 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda

Pravoslávni veriaci dnes (vo štvrtok)  podľa juliánskeho kalendára oslavujú pamiatku svätých učiteľov Slovanov Cyrila a Metoda. Ako informoval TASR tajomník tlačového odboru Úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Peter Soroka, na rozdiel od západných kresťanov, ktorí si ich sviatok pripomínajú 5. júla, pravoslávni na Slovensku sa pridržiavajú májového dátumu, rovnako ako všetky ostatné miestne pravoslávne cirkvi. 

„Podľa východnej tradície bol práve 11. alebo 24. máj 863 dňom príchodu misie vedenej sv. Cyrilom a Metodom z byzantského Carihradu na Veľkú Moravu, kde ich privítal sv. Rastislav. Hoci sv. bratia sporadicky slúžili, resp. boli prítomní na bohoslužbách západných kresťanov, sami vyšli z prostredia východnej – gréckej pravoslávnej cirkvi,“ povedal Soroka. Okrem cirkevnej ortodoxie, teda pravoslávia, priniesli predovšetkým byzantské bohoslužby a obrad, preložený do slovanského jazyka, ako aj východné kresťanské zvyklosti a obyčaje.

Pravoslávna cirkev na Slovensku sa hlási k cyrilo-metodskému odkazu. Okrem vyznávania východnej – pravoslávnej viery dodnes svoje bohoslužby vykonáva v cirkevno-slovanskom jazyku, ktorý je priamym potomkom staroslovienčiny. „Slovanský jazyk sa vďaka Cyrilovi stal štvrtým bohoslužobným jazykom v kresťanskom svete popri hebrejčine, gréčtine a latinčine. Po smrti sv. Metoda v roku 885 bol síce na území Veľkej Moravy zakázaný a slovanskí kňazi a mnísi museli z našich krajov odísť, ale útočisko našli u južných Slovanov a tam pokračovali v diele christianizácie Slovanov, ktoré začali sv. Cyril a Metod na našom území,“ priblížil Soroka.

V rámci tohtoročného 1155. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu navštívila delegácia Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a Slovensku Rím. „V bazilike sv. Klementa 10. mája odslúžil metropolita Rastislav liturgiu na hrobe sv. Cyrila, ktorý zomrel v Ríme 14. februára 869 a bol tu pochovaný, a ako prvý východný – pravoslávny prímas z územia Čiech, Moravy a Slovenska (bývalej Veľkej Moravy) od doby sv. Metoda, teda po viac ako tisíc rokoch, sa 11. mája stretol s rímskym pápežom Františkom,“ uzavrel Soroka.

Foto zdroj: http://goodans.ru/dom-i-semya/luchshee-2016/25168-russkij-yazyk