Pre Malacky je odklon tranzitnej dopravy z mesta prioritou

Pre Malacky je odklon tranzitnej dopravy z mesta prioritou

Malacky čakajú na riešenie odklonu tranzitnej dopravy, ktorá vedie stredom mesta po ceste prvej triedy od Veľkých Levár a v časti Rádku po cestách v správe Bratislavského samosprávneho kraja od Rohožníka a Studienky už niekoľko volebných období.

Súčasné vedenie mesta iniciovalo zmenu doterajšej koncepcie obchvatu trasovaného okolo Malaciek, keďže neboli ani vykúpené pozemky, ani začatá príprava dokumentácie. Projektom takpovediac budovanom na zelenej lúke je výstavba dvoch diaľničných križovatiek D2 – Rohožník a D2 – Studienka pri Moteli M. K druhej spomínanej križovatke by mala byť dovedená aj nová prípojná komunikácia spájajúca cestu z Veľkých Levár, čím by došlo k odklonu všetkej tranzitnej dopravy na diaľnicu pred Malackami.

V súčasnosti je príprava diaľničnej križovatky D2 – Rohožník po procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, čo bol prvý podstatný krok trvajúci vyše roka. Ministerstvo na diaľničnú križovatku vydalo pozitívne záverečné stanovisko, čím dostal projekt zelenú aj z hľadiska ochrany životného prostredia.

Foto zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Malacky#/media/File:MA_kastiel.jpg

(iri)