Pre rastúci záujem o čínštinu otvorili na SPU v Nitre Konfuciovu triedu

Pre rastúci záujem o čínštinu otvorili na SPU v Nitre Konfuciovu triedu

O výučbu čínštiny na našich školách je čoraz väčší záujem. Na základe toho vznikla na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre Konfuciova trieda, ktorá sa bude zameriavať na výučbu tohto jazyka.

„Otvorenie Konfuciovej triedy neznamená iba miesto výučby, ale viac právomocí a väčšie možnosti. Popri výučbe jazyka bude mať napríklad viac študentov možnosť navštíviť Čínu,“ vysvetľuje Ing. Petra Kotuliaková, PhD., riaditeľka Konfuciovho inštitútu v Bratislave, a pokračuje: „Nitru považujeme z hľadiska výučby čínštiny za strategické miesto, čínski lektori tam pôsobia už niekoľko rokov a záujem študentov z roka na rok rastie.“

Rektor SPU prof. Ing. Peter Bielik, PhD. vidí v ovládaní čínštiny veľkú perspektívu. „Tento jazyk bude pre študentov prínosom pri uplatnení sa na trhu práce. Slovenská poľnohospodárska univerzita našla v Číne mnoho partnerských kontaktov na univerzitách, vo výskumných inštitúciách a v akadémii vied. Zaujímavá je aj tradícia čínskych letných škôl a výmenných pobytov študentov a pedagógov,“ hovorí.

Čínštinu začali na SPU vyučovať v septembri 2014, doteraz ju navštevovalo stopäťdesiat študentov. Vo svete vzniklo za posledných dvanásť rokov asi päťsto Konfuciových inštitútov a približne tisíc Konfuciových tried.

Predseda správnej rady Konfuciovho inštitútu a rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. považuje vytvorenie Konfuciovej triedy za významný krok. „Čínština sa čo nevidieť stane jedným zo svetových jazykov,“ dodáva pán rektor. Nuž – celý svet sa učí po čínsky, asi sa budú aj naši potomkovia…

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN