Pre zdravie Slovenska (4. časť)

Pre zdravie Slovenska (4. časť)

Čítanie na pokračovanie

Podľa aktuálnych údajov nás, obyvateľov Slovenska, nie je ani 5, 5 milióna, zato v štatistikách zdravotného stavu obyvateľstva sa umiestňujeme v porovnaní s inými štátmi na dosť nelichotivých priečkach.

Znížte riziko získanej demencie!

Na celom svete podľa posledného odhadu Medzinárodnej alzheimerovej spoločnosti (AAI) trpí demenciou okolo 47 miliónov ľudí a náklady na ich liečbu ročne dosahujú 818 miliárd dolárov (cca 710 miliárd eur). Počet ľudí, ktorí trpia nejakou formou demencie sa navyše bude zvyšovať. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by sa ich počet mohol do roku 2050 viac ako strojnásobiť.

Aktívnym prístupom k sebe samému je možné riziká demencie eliminovať. Počet prípadov demencie by sa mohol po celom svete znížiť až o tretinu, ak by sa v rámci preventívnych opatrení už od detstva bojovalo s deviatimi rizikovými faktormi. Vo svojej štúdii, ktorú zverejnil odborný lekársky časopis The Lancet, to tvrdí medzinárodný tím vedcov.

Pojem demencia pochádza z latinského „de mentia”, čo znamená „odchádzajúci duchom, strácajúci na duchu či na rozume, niečo čo prišlo o myseľ“. Označuje duševnú poruchu, ktorá je charakterizovaná úbytkom kognitívnych funkcií. Vo väčšine prípadov demencií je najprv  postihnutá pamäť. Postupne sa rozvíja porucha logického uvažovania, exekutívnych funkcií, orientácie, až dochádza k úpadku intelektu. Postihnuté ale sú aj nekognitívne funkcie. Typické sú poruchy emotivity.

V detskom veku je hlavným rizikovým faktorom pre neskorší rozvoj demencie nedostatočné vzdelávanie. Ak človek nedokončí stredný stupeň vzdelania, môže byť neskôr menej odolný voči poklesu kognitívnych schopností. Toto je však najmä v rukách rodičov, nie teenagerov.

V strednom a vyššom veku majú na rozvoj demencie vplyv predovšetkým nadváha, vysoký krvný tlak, strata sluchu, ktorý mozgu poskytuje potrebné vonkajšie stimuly, ale aj spoločenská izolácia. Ďalšími rizikovými faktormi sú nedostatok pohybu, depresie a cukrovka. Okrem absencie vzdelávania v ranom veku a straty sluchu patrí podľa štúdie k trom najviac rizikovým faktorom fajčenie.

Niektoré faktory ovplyvniť, žiaľ, nemôžeme, ale stále je v našich rukách všetko, čo môžeme dať na pravú mieru pohybom, zdravým životným štýlom a zmenou stravovacích návykov. Jednoducho – žiť zdravo sa oplatí z viacerých aspektov.

 

Foto zdroj:http://www.mdb.cz/inscenace/253-dobre-rozehrana-partie

(iri)