Prečo slovenské ženy zarábajú menej ako muži?

Prečo slovenské ženy zarábajú menej ako muži?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016 za možné príčiny rozdielov považuje okrem iného nižšiu zamestnanosť žien a častejšiu voľbu skrátených úväzkov popri starostlivosti o rodinu a domácnosť, čo sa napokon odráža na nižších mzdách a dôchodkoch.

Ženy sú chudobou ohrozené viac než muži. Slovenky majú priemernú hodinovú mzdu o 18 percent nižšiu ako muži, pri hrubej mesačnej mzde je tento rozdiel až takmer 22 percent. Podľa správy ministerstva práce sa tzv. efekt rodičovstva prejavuje v takmer všetkých krajinách EÚ, no na Slovensku je extrémne silný. Miera zamestnanosti slovenských žien vo veku 25 až 49 rokov, ktoré majú dieťa v predškolskom veku, je nižšia ako 40 percent.

Významnou príčinou nižšej participácie matiek na trhu práce sú aj chýbajúce škôlky a jasle. Podľa Euroštátu navštevuje zariadenia starostlivosti o deti do dvoch rokov len sedem percent slovenských detí, čo nás radí na spodné priečky rebríčka európskych krajín spolu s Rumunskom (3%), Českom (5%) a Poľskom (5%).

Podľa internetového portálu www.platy.sk je najväčší rozdiel medzi zárobkami žien a mužov v oblasti obchodu. Rozdiel v ich platoch je takmer tretinový a spôsobený je tým, aké pozície v tejto oblasti zastávajú ženy oproti mužom. Oveľa viac žien pracuje na pozíciách  pokladníčok alebo telemarketingových pracovníčok, kde sú platy nižšie. Naopak, muži vo väčšej miere pracujú ako obchodní analytici či nákupcovia, kde sú mzdy vyššie. Výrazné platové rozdiely sú tiež v oblastiach vrcholového manažmentu, službách, farmaceutického priemyslu a cestovného ruchu. Vo všetkých týchto oblastiach ženy zarobia približne o pätinu menej ako muži. Jedinou oblasťou, kde sú platy žien aspoň o málo vyššie ako platy mužov, je zákaznícka podpora.

Najvypuklejší rozdiel medzi platom žien a mužov, ak pracujú na rovnakej pozícii, je v prípade vedúceho obchodnej skupiny. Výrazné platové rozdiely v prospech mužov sú tiež na pozíciách poisťovací poradca či privátny bankár. Rozdiely medzi ich platmi sú takmer tretinové.

Ženy očakávajú nižšie zárobky už keď na pracovný trh vstupujú. Rozdiel medzi očakávaným platom mužov a žien vo veku od 18 do 24 rokov je 18%, no už vo vekovej kategórii od 25 do 34 rokov je rozdiel v ich očakávaniach 25%. Najvýraznejšie rozdiely sú vo vekovej kategórii vo veku od 35 do 44 rokov, kedy platové rozdiely dosahujú až 35%.

V niektorých krajinách sveta sú aj také profesie, v ktorých ženy zarábajú viac než ich mužskí kolegovia. Tieto ženy majú spravidla rovnaké alebo lepšie vzdelanie ako ich kolegovia, pracujú na plný úväzok a o svojich platoch mali možnosť vyjednávať. Ešte stále sú však skôr výnimkou. Čo sa týka zarobených príjmov, neexistuje jediná krajina, v ktorej by ženy vo všetkých vekových kategóriách zarábali rovnako alebo viac ako muži.

Foto zdroj: http://www.deseretnews.com/article/865645301/Do-working-mothers-raise-more-successful-daughters.html

(iri)