Pred smogom sa musíme účinne chrániť, inak môže spôsobiť ochorenie

Pred smogom sa musíme účinne chrániť, inak môže spôsobiť ochorenie

Situácia v mnohých obciach a mestách Slovenska je alarmujúca. Čistota ovzdušia je horšia, ako v bývalom režime pred tridsiatimi rokmi. Ľudia v Bratislave sa už nahlas búria, hoci zatiaľ neúspešne, keď najväčšia chemická fabrika vypúšťa do ovzdušia smrady, ktoré iste nie sú zdraviu prospešné…

Varovný systém na výstrahu obyvateľstva s cieľom ochrániť ľudí pred nepriaznivým stavom ovzdušia slúži na to, aby obce včas informovali svojich obyvateľov o problémoch, ktoré môže znečistenie spôsobiť. Regionálne úrady verejného zdravotníctva poskytujú podrobnejšie informácie o jeho dosahoch na zdravie ako aj o možnostiach ochrany.

Smog totiž dráždi sliznice dýchacích ciest a môže spôsobiť zápal. Ešte horšie následky môže mať pre  alergikov alebo pre osoby  s chronickými ochoreniami dýchacej či srdcovo-cievnej sústavy – od vyvolania astmatického záchvatu až po zhoršenie celkového zdravotného stavu. Väčšie množstvo smogových častíc sa na Slovensku vyskytuje najmä v zime, kedy sú horšie rozptylové podmienky.

Človek by okrem toho, že nebude spaľovať vo vykurovacích telesách odpad či iné predmety, ktoré do nich nepatria, môže pre svoje zdravie urobiť napríklad to, že obmedzí fajčenie. V znečistenom vzduchu je potrebné skrátiť pohyb vonku na nevyhnutnú dĺžku, taktiež vetrať len krátko a nevpúšťať si do obydlia či na pracovisko smogové častice, chrániť si dýchacie cesty hoci aj šálom ši rolákom.

Na voľných priestranstvách sa treba zdržať aktivít, ktoré ešte viac zhoršujú kvalitu vzduchu – okrem fajčenia napríklad lepenie, prášenie či spaľovanie. Ak je znečistený vzduch, nie je dobré a zdravé ani vonku športovať, v prípade, že si chceme udržať kondíciu, treba svoje aktivity preniesť radšej do posilňovne.

(iri)

Foto zdroj: https://slobodnaeuropa.eu/2018/01/28/v-ziline-jelsave-aj-presove-ludi-trapi-smog/