Prešov bude mať kryté cykloparkoviská

Prešov bude mať kryté cykloparkoviská

Mesto Prešov získalo podporu 312 400 eur na kryté cykloparkoviská v meste. Mali by ich byť celkovo osem a budú vo viacerých mestských častiach.

Budú to tzv. drobné stavby s plochou necelých 24 metrov štvorcových a obstavaným priestorom 75 a pol metra štvorcového. V každom zariadení bude môcť parkovať od šestnásť do dvadsaťosem bicyklov. Umiestnené budú tak, aby boli dostupné priamo pri cyklotrasách. Konkrétne miesta krytých parkovísk pre bicykle sú železničná a autobusová stanica, parkovisko pred mestským úradom, pred univerzitou a na uliciach Slovenská, Exnárova, Mukačevská, Bajkalská a ulica armádneho generálna Ludvíka Svobodu. Cieľom je zlepšiť infraštruktúru a zvýšiť prepravnú kapacitu cyklistickej dopravy v meste. Odľahčí sa tým nadmerné zaťaženie individuálnou automobilovou dopravou.

Dopravná situácia v Prešove je dlhodobo neúnosná, na čo upozorňujú aj obyvatelia svojimi protestnými podujatiami, ktorí o odľahčenie od automobilovej dopravy bojujú za neodkladné vybudovanie rýchlostnej cesty R4. Prešovský kraj má podľa štatistík najvyššiu nezamestnanosť a najnižšiu priemernú mzdu.  Odľahčenie dopravnej siete by malo pomôcť v budúcom rozvoji regiónu.

(iri)

Foto zdroj: http://www.transportmag.ir/?p=4701