Prezident A. Kiska vymenoval sedem nových rektorov vysokých škôl

Prezident SR Andrej Kiska dnes (v utorok)  v Prezidentskom paláci v Bratislave odovzdal menovacie dekréty siedmim novým rektorom vysokých škôl.

Rektormi sa stali Roman Boča z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, Klaudia Halászová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Edita Hekelová z Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, Jozef Jandačka zo Žilinskej univerzity v Žiline, Tomáš Lengyelfalusy z Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom, Peter Šimko zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Libor Vozár z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Prezident  vymenuje aj profesorov vysokých škôl a sudcov bez časového obmedzenia.

 

Foto zdroj: https://aktualne.centrum.sk/na-vysokych-skolach-pribudne-31-profesorov-vymenoval-ich-prezident/slovensko/skolstvo/