Prievidza spúšťa už druhý ročník participatívneho rozpočtu

Prievidza spúšťa už druhý ročník participatívneho rozpočtu

Participatívny rozpočet znamená pre obyvateľov Prievidze možnosť rozhodovať o časti rozpočtu mesta – tohto roku budú hlasovaním rozhodovať o použití 40 tisíc eur. Občania môžu priamo tvoriť projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia v celomestskom hlasovaní.

Prvé stretnutie, kde budú môcť ľudia predstaviť svoje nápady a projekty, bude 27. februára v Kultúrnom a spoločenskom stredisku. Verejná diskusia tak umožní rokovania o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a umožní prijímať tie najlepšie rozhodnutia. Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o rozdeľovaní financií z rozpočtu mesta.

Obyvatelia sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Na Slovensku začala formu participatívneho rozpočtu ako prvá využívať bratislavská mestská časť Nové Mesto. Od roku 2013 samospráva realizovala viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Takýto rozpočet aktuálne využívajú aj ďalšie slovenské mestá – Banská Bystrica, Levice, Ružomberok či Trnava.

Minulý rok Prievidžania rozhodovali tiež o 40 tisícoch eur a niektoré projekty sú už realitou. Jedným z nich je Seniorské vzdelávanie a regenerácia, kde sa starší ľudia učia v počítačových kurzoch alebo Orechy pre ľudí, čo bola dobrovoľnícka akcia, na ktorej žiaci základnej školy vysádzali orechy a zaviazali sa, že budú svoje stromy polievať a ošetrovať. Projekt Vtáky v meste zasa obohatil možnosti sledovania vtáctva z pozorovacích stanovíšť s búdkami.

(iri)

Foto zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Prievidza