V ÚPN o Tisovi bez nároku na polemiku

V ÚPN o Tisovi bez nároku na polemiku

Ústav pamäti národa (ÚPN) podvečer 20. apríla 2017 o 17. 00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP v Bratislave zorganizoval v rámci cyklu  „Diskusné večery Ústavu pamäti národa“ jednostrannú diskusiu ako pohľad na tému „PROCES S DR. JOZEFOM TISOM – POLEMIKY PO 70. ROKOCH“.

Hosťami boli: PhDr. Ivan Kamenec, CSc. (Historický ústav SAV), JUDr. Michal Malatinský, PhD. (právny historik), Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (ÚPN). Snahou diskutujúcich a organizátorov bolo presvedčiť publikum o čiernom období prevej Slovenskej republiky (1939-1945).

Účastníci z publika sa zapojili do diskusie a začali spochybňovať tvrdenia historika Ivana Kamenca, ktorý je známy svojou propagandou proti prvej Slovenskej republike. Z publika dôrazne vystúpil proti Kamencovým tvrdeniam právnik Mgr. Roman Ruhig, ktorý položil argumentáciu na fakte ústavnosti prvej Slovenskej republiky.

Vzápätí sa moderátor  snažil ukončiť  diskusiu medzi pozvanými hosťami ÚPN a verejnosťou. Kladieme si otázku, prečo? Skutočné fakty o vzniku prvej Slovenskej republiky sa zjavne nehodia do súčasnej propagandy vedenia štátu dnešného Slovenska? ÚPN má slúžiť len propagande o čiernej diere slovenskej histórie,  alebo má verejnosti objasniť pravdivo naše dejiny slovenského národa a začať vykladať skutočné fakty z právnej, dnes už známej dokumentácie?