Produkcia slovenskej hydiny je vážne ohrozená katastrofálnou situáciou na trhu

Produkcia slovenskej hydiny je vážne ohrozená katastrofálnou situáciou na trhu

Slovensko bolo do roku 2000 sebestačné v produkcii hydinového mäsa. V súčasnosti však predstavuje domáca produkcia len 54 percent spotreby obyvateľstva, čo je len málo vyše polovice. Podiel domácich výrobcov sa však podľa Únie hydinárov Slovenska môže už v blízkej budúcnosti výrazne znížiť.

Podľa odborníkov je situácia na trhu s hydinovým mäsom katastrofálna, a to aj napriek tomu, že naše výrobky sú kvalitné a Slovensko nesprevádzajú v tomto segmente žiadne škandály. Jedným z najvážnejších problémov je predaj hydinového mäsa cez letákové akcie obchodných reťazcov. Tie sa predbiehajú v tom, ktorý ponúkne zákazníkom kura za najnižšiu cenu.

V prvých týždňoch tohto roku ceny za chladené kura klesli až na úroveň 1,27 až 1,44 eura za kilogram, čo je pre chovateľov a spracovateľov neudržateľné. Takáto cena je totiž omnoho nižšia, ako sú výrobné náklady na produkciu jedného kilogramu hydinového mäsa – tie sa pohybujú na úrovni 1,50 eura. V akciových cenách predávajú výrobcovia až tri štvrtiny svojej produkcie.

Ďalším likvidačným prvkom je otvorený trh v rámci EÚ s voľným pohybom tovarov. V zahraničí je produkcia hydinových produktov dotovaná z národných zdrojov, a tak sa dostane na naše pulty za nižšie ceny. Pritom často ide o nekvalitné mäso, neraz aj zdravotne závadné.

Rovnako nepriaznivá je aj situácia s produkciou živej hydiny. Pokiaľ pred šiestimi rokmi bola bežná predajná cena za živú hydinu na úrovni 95centov až jedno eur za kilo, dnes je situácia úplne iná. Z dôvodu nízkych realizačných cien za hydinové mäso od spracovateľov hydiny do obchodnej siete zaznamenala cena živej hydiny výrazný pokles a je na úrovni 79 až 80 centov za kilo.

Z pohľadu porovnania výrobných nákladov a realizačnej ceny ide o nerentabilnú produkciu, pretože v chove hydiny sú v súčasnosti výrobné náklady na úrovni 81 až 83 centov za kilo. Z týchto údajov je zrejmé, že finančná situácia v chove a spracovaní hydiny na Slovensku ohrozuje ďalšiu existenciu chovateľov ako aj spracovateľov hydiny a odvetviu hrozí kolaps. Je nevyhnutné vzniknutú situáciu okamžite riešiť úpravou cien v obchodnej sieti.

(iri)

Foto zdroj: http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/chovatesky_vznamn_vtky.html