Proti dvojakej kvalite produktov vraj musíme bojovať

Proti dvojakej kvalite produktov vraj musíme bojovať

Dvojaká kvalita potravín v Európskej únii existuje, spotrebiteľ je často klamaný výrobcami, a to je pre nás neprípustné. To je jeden zo záverov, ktorý deklarovali účastníci samitu Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých, ktorý sa konal v Bratislave. Nekalé obchodné praktiky na vnútornom trhu poškodzujú spotrebiteľov. Zástupcovia Európskej komisie predstavili plán na riešenie problému dvojakej kvality potravín, ktorý by sa mal napĺňať počas ďalších dvoch rokov.

„Som veľmi rád, že sa diskusia rozšírila z témy o potravinách aj na diskusiu o produktoch. Jednotný trh, ktorý máme v rámci EÚ, je jedna vec. Voľný pohyb kapitálu, osôb, ale hlavne výrobkov a služieb je to, čo dáva priestor pre 500 miliónov obyvateľov EÚ, aby sa dostávali k rovnakým výrobkom a rovnakým službám na tomto trhu,“ vyhlásil slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.

Preto sa podľa neho musí bojovať za to, aby tento trh nebol imaginárny, ale reálny. „Považujeme za kľúčové, aby spotrebitelia mali dostatok informácií o ponúkaných produktoch, aby neboli uvádzaní do omylu, a aby v dôsledku nesprávnych či neúplných informácií nebolo narušené ich rozhodovanie o kúpe tovarov a služieb. Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu poškodzujú spotrebiteľov, a zároveň negatívne vplývajú na podnikateľské prostredie. Práve preto sa už nielen potraviny, ale aj výrobky stali témou dnešného samitu,“ tvrdil minister Žiga v piatok 13. októbra.

Komisárka pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov, Věra Jourová uviedla, že prišla na samit predstaviť plán na riešenie problému dvojakej kvality potravín. Podľa jej slov by sa plán mohol napĺňať počas ďalších dvoch rokov. Jednoznačným zámerom je podľa nej spojenie síl, a to Európskej komisie a národných orgánov, ktoré sledujú situáciu na trhu z pozície záujmu spotrebiteľov. „Zároveň sme vo veľmi intenzívnom dialógu s výrobcami a obchodníkmi. A vyzývame aj spotrebiteľov, aby aj oni vyvíjali tlak na to, aby sa zvýšila kvalita tam, kde je znížená,“ uviedla eurokomisárka, ktorá má názov funkcie priam zarážajúci a spochybniteľný zdravým rozumom. Ak má niekto funkciu s takým označením, asi má problém nie s poberaním platu, ale najmä s vlastným egom…

(bre)

Foto zdroj: https://www.gc-solutions.net/blog/wp-content/uploads/2017/09/FMCG-2.jpg