Reborn Moja vlasť official video

Reborn Moja vlasť official video

Moja vlasť – text

Tam kde duní Dunaj kde cítiť slnko a jas

tam prekvítajú stromy tam samí ráj zimný mráz
Tam kde sutoční je ráj kde do srdca vniká slobody hlas
tam v bivône listou sa rosprestiera moja vlasť

Tam nad Vysokou Tatrou nad plachtamých stromov
Orol upiera na zem zrak kde skutočný je ráj
Tam nad Vysokou Tatrou nad plachtamých stromov
Orol upiera na zem zrak kde skutočný je ráj večný domov

Domov môj
Domov môj

Tam nad Vysokou Tatrou nad plachtamých stromov
Orol upiera na zem zrak kde skutočný je ráj
Tam nad Vysokou Tatrou nad plachtamých stromov
Orol upiera na zem zrak kde skutočný je ráj večný domov

Tam nad Vysokou Tatrou nad plachtamých stromov
Orol upiera na zem zrak a skutočný je ráj
Tam nad Vysokou Tatrou nad plachtamých stromov
Orol upiera na zem zrak a skutočný je ráj večný domov