Rekonštrukcia hradu v Kežmarku bude pokračovať

Rekonštrukcia hradu v Kežmarku bude pokračovať

Kežmarský hrad, ktorý je pod lešením už dva roky, bude mať v máji, najneskôr v júni odvlhčené múry, ktoré robili dlhodobo starosti. Vstupuje tým do druhej etapy, kde sa budú robiť z vonkajšej strany hradu sanačné omietky, ale vymieňať sa budú i okná a dvere.

Reštaurátorské práce dajú vyniknúť kamenným prvkom, ktoré sú skryté pod starou maľovkou. V prvej etape ukončenej v júli minulého roka zrekonštruovali dvor a vďaka tomu môžu návštevníci vidieť, ako bude hrad vyzerať. Zvýraznila sa štukatúra, fresky a v rovnakom štýle bude ukončená aj druhá etapa.

Náklady na obnovu Kežmarského hradu v oboch etapách sú takmer dva milióny eur.  Rekonštrukciu financuje zriaďovateľ, teda Prešovský samosprávny kraj s výnimkou dotácie 250-tisíc eur od Úradu vlády SR. Do budúcnosti je v pláne aj odvlhčenie hradnej vinárne. Nakoľko je zapustená hlboko v zemi a momentálne je vo veľmi zlom stave budú musieť na projekte spolupracovať viacerí odborníci a vyriešiť bude treba aj vykurovanie a osvetlenie vinárne.

(iri)

Foto autor pre NN