Rekonštrukcia Košickej brány v Levoči mešká kvôli statickým poruchám

Rekonštrukcia Košickej brány v Levoči mešká kvôli statickým poruchám

Dôvodom, prečo sa rekonštrukcia Košickej brány neukončila do konca októbra, ako bolo pôvodne plánované, sú statické poruchy, ktoré sa prejavili až pri rekonštrukcii samotnej. Predpokladaný dátum, kedy budú práce hotové a bude obnovená aj premávka, je 15. december.

Obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky z prelomu 13. a 14. storočia, ktorá je súčasťou mestského opevnenia, začali v polovici septembra. Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia fasády Košickej brány a súvisiace stavebné úpravy povrchov v jej okolí.

Cieľom je obnoviť exteriér objektu Košickej brány ako vstupnej brány do historickej časti mesta a tak podporiť rozvoj turistického ruchu a ďalších funkcií na Námestí Majstra Pavla. Stavebné práce na exteriéri stavby spočívajú v sanácii objektu proti vlhkosti, obnove fasády, výmene a doplnení klampiarskych prvkov, doplnení drevených okeníc na okná bránovej veže a inštalácii bleskozvodu.

Stavebné práce v okolí Košickej brány upravujú spevnené plochy vozovky v mieste prejazdu bránou a jej bezprostredným nadväzujúcim okolím. Cieľom je odvedenie povrchových dažďových vôd do nových kanalizačných šácht v komunikácií, rekonštrukcia ležatej dažďovej kanalizácie, doplnenie verejného osvetlenia v mieste prechodu peších, iluminácia veže a doplnenie prvkov drobnej architektúry.

Podľa projektu by mala byť brána, dve pasáže pre chodcov a podjazd pre autá osvetlené.  Hodnota zákazky, ktorá vzišla z verejného obstarávania je 245 244 eur, financie mesto získalo od Ministerstva financií SR.

Foto zdroj: http://mapio.net/pic/p-70016008/

(iri)