Volebný program Roberta Bačinského, kandidáta na predsedu KSK

Celý život som išiel proti prúdu. Vždy som šiel vlastnou cestou a keď nijaká nebola, vyšliapal som si ju. Veci riešim nekonvenčne, ignorujem škatuľkovanie a návody ,,odborníkov“, ktorí síce povedia ako na to, ale na otázku – prečo práve tak, odpovedajú – lebo. Lebo tak sa to robí už sto rokov. Lebo tak si to želajú naši mecenáši… A výnimku neurobím ani pri volebnom programe.

Prečítal som si, s čím prišli iní kandidáti, aspoň teda to, čo bolo publikované v médiách. Sú to samé dokonalé riešenia, cesty, školstvo, zdravotníctvo. Bez toho, aby poznali výsledok auditu, bez toho, aby si preštudovali zmluvy, bez vedomostí o skutočnom a aktuálnom stave  hospodárenia v kraji. Napriek tomu sa predháňajú v sľuboch čo bude a ako bude.

Práve preto sa ja takýmto vyhláseniam vyhýbam. To známe – nikto vám nedá viac, ako vám ja sľúbim, počúvame už 27 rokov.

To prvé, čo ma v prípade výhry bude zaujímať, je audit. Až po oboznámení sa s výsledkami je predsa možné dať nejaké vyhlásenia, oznámiť praktické kroky a začať naprávať. Iba ak by to kandidátom bolo jedno, pretože ako nominanti tých slávnych ,,štandardných“ strán dopredu  vedia, že všetko bude aj tak inak. Bude to tak, ako to nariadia šéfovia politických strán, za významného poťahovania šnúrok chobotnice zvanej oligarchia.

Presviedčanie, že riadiť hoci len kraj môžu iba študovaní a vysokoškolsky vzdelaní jedinci je u mňa neprechodné. Výsledky riadenia takýchto vzdelancov vidíme a zažívame na vlastnej koži.

Som presvedčený, že zdravý sedliacky rozum je viac, ako diplom. Je to ako starať sa o veľké gazdovstvo. A ktorý gazda mal vysokú školu? Vedel rátať a písať a používal svoj rozum. Prikrýval sa iba takou perinou, na akú mal. Nikdy by nepodpísal zmluvu s diablom, nech by bola naoko akokoľvek výhodná. Nikdy nebol taký hlúpy, aby rozpredával vlastnú zem, vlastné stroje, vodu, ani dobytok – hodnoty, ktoré ho živili. Ak chcel prežiť a profitovať, musel sa o svoje starať a robotníkov náležite ohodnotiť, pretože bez ich roboty by bolo aj po jeho gazdovstve.

Nič teda dopredu nesľubujem. Ale o jednej veci Vás môžem ubezpečiť: Kam až kompetencie predsedu Košického samosprávneho kraja siahajú, až tam prekopem všetko do základov. Čo je choré, bude odstránené. Čo škodí, bude zničené. Čo bude k úžitku kraja, to budem podporovať a zveľaďovať. Bude koniec nevýhodným zmluvám a kontraktom. Mesto a kraj je vlastníctvom nás všetkých a tak to aj ostane. Nebude z neho profitovať len pár vyvolených  jedincov. Predseda Košického samosprávneho kraja a poslanci budú zástupcami svojich voličov, budú počúvať, čo im ich zamestnávatelia hovoria a podľa toho sa aj budú správať a pracovať pre nich tak, ako majú.

To je to, čo vám už teraz môžem s istotou sľúbiť.

Berieme si Slovensko späť a začneme Košickým krajom !

 

(rur)

Foto: autor