Rodina nie je iba slovo

Rodina nie je iba slovo

Nedávno sa v Maďarsku konal  XI. svetový kongres rodín (SKR). Téma „Budovanie národov priateľských voči rodine: Urobme rodiny opäť veľkými,“ napovedala, že delegáti príjmu zásadné stanoviská k problému dneška. Lebo rodina je vskutku základom pre ďalšie fungovanie spoločnosti.

Väčšina podujatí prebiehala v budapeštianskom kongresovom centre s účasťou asi  3 000 delegátov. Súčasťou bol  bohatý kultúrny aj duchovný program; Demografické fórum, Pro-life fórum Jeden z nás, „Viva Familia“ festival a pochod po Budapešti. Na kongrese i jednotlivých akciách nechýbali ani  zástupcovia Fóra života.

Stretnutie sa nieslo v príjemnom a konštruktívnom tóne. Bolo cítiť, že ľuďom skutočne záleží na tom, aby rodina bola znovu dôležitá. Obraz o rodine bol mnohofarebný, kultúrny, nikto však nespochybnil, že rodina je dôležitá, a že je potrebné budovať rodine naklonené mestá, komunity. To je jediná záchrana, aby naša kultúra prežila.

„Rodičia musia byť pre svoje deti príkladom. Musia v nich pestovať ten pocit, že raz budem mama, že raz budem otec. Dôležité sú aj aktivity rôznych mimovládnych organizácií, na Slovensku je ich niekoľko, ktoré sú veľmi aktívne,“ povedala nám RNDr. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života.  Podľa nej  nevyhnutným podporovateľom pre silné rodiny je pro-rodinná politika.

Hoci sa mnohé zmenilo a podarilo, stále to nie je dostačujúce. Rodina, ktorá má viac ako dve deti, je často odsúdená žiť vo veľmi skromných podmienkach. ,,Obnovenie zdravých postojov k manželstvu a rodine nie je nemožné, ak spoločnosť uznáva, že sú obe dôležité pre ľudské blaho a sociálnu stabilitu,“ zdôraznila M. Dobešová.

Foto zdroj:http://www.kondice.cz/2012/07/skolka-zacit-spolu-samostatnost-deti-zapojeni-rodicu/

(ebu)