Rotundu sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici chcú zapísať do zoznamu UNESCO

Najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou v strednej Európe je pravdepodobne Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici v okrese Topoľčany. Na tomto mieste údajne stála už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Vyplýva to z výskumu Pavla Povinca z Univerzity Komenského v Bratislave a reštaurátora Jozefa Doricu. Nové zistenia oprávňujú pamiatku na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Do roku 1973 evidovali rotundu ako renesančnú kaplnku. V rokoch 1530 – 1541 ju dala postaviť vdova Mária Thurzová na pamiatku svojho manžela Juraja Thurza, ktorý zahynul v boji s Turkami. Pred štyridsiatimi piatimi rokmi sa však ukázalo, že rotunda je oveľa staršia – pochádza z prvej polovice 11. storočia. Predpokladalo sa, že mohla byť postavená na základoch staršej stavby.

„Počas reštaurátorských prác v roku 2010 sme objavili predrománske okno i konsekračný kríž a objasnili sme spôsob technológie stavby. Viacero zistení nám začalo dávať obraz o tom, že ide o stavbu spred 11. storočia. Drobné organické nálezy spolu so vzorkami malty sa pred dvoma rokmi podrobili prvej rádiouhlíkovej 14C analýze. Tá potvrdila vznik rotundy už v 9. storočí,“ prezrádza podrobnosti o mimoriadnom objave vedúci výskumu Jozef Dorica.

Aby sa dal zistiť čo najpresnejší vek kostolíka, vzniklo medzinárodné konzorcium. Laboratóriá zo Spojených štátov, Zurichu či Viedne dostali vzorky dreva, uhlíkov, omietky a malty, ktoré preukázali, že rotunda mohla stáť už v rokoch 789 – 873 n.l., teda pred príchodom vierozvestcov v roku 863.

„Na podaní žiadosti o zápis do UNESCO v súčasnosti pracujeme spolu s pamiatkármi. V nedeľu 29. apríla pozývame všetkých záujemcov na púť pri Rotunde sv. Juraja a v júni by sme sa radi zapojili do podujatia Noc kostolov,“ dodáva Michal Toman, starosta Nitrianskej Blatnice.

(lbr)

Foto: autorka