Rozbitú cestu k zubrej zvernici v Lovciach konečne opravia

Rozbitú cestu k zubrej zvernici v Lovciach konečne opravia

Zničená cesta za obcou Lovce v okrese Zlaté Moravce, ktorá vedie k zubrej zvernici európskeho významu, sa po rokoch dočká rekonštrukcie. Štátny podnik Lesy SR už pred trinástimi rokmi núkal dedine pol milióna korún na opravu komunikácie, no obec ponuku odmietla.

Podmienkou, aby mohla obec cestu zrekonštruovať, bolo, aby mala vo svojom vlastníctve všetky pozemky pod kritickým úsekom. To sa podarilo v decembri minulého roka. Za katastrofálny stav komunikácie plnej jám, nerovností a výtlkov Lovce nemohli, keďže im cesta nepatrila. Mala viacerých majiteľov.

„Bolo by pre nás oveľa jednoduchšie, keby bola táto cesta vyriešená skôr,“ konštatuje František Richter, starosta obce Lovce. „Lesy SR našej dedine pred trinástimi rokmi ponúkali približne 500-tisíc korún, obec to však z nepochopiteľných dôvodov odmietla.“

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty vedúcu k zubrej zvernici, ktorá je jedinou na Slovensku. Štátne lesy sa na financovaní opráv budú podieľať, čo potvrdil riaditeľ Odštepného závodu Lesy SR Ing. Milan Garaj. Komunikáciu využívajú najčastejšie, sú správcom zvernice aj neďalekej lesnej škôlky. Na opravu cesty budú musieť prispieť aj dvaja podnikatelia, ktorí majú v tejto lokalite svoje firmy a ich ťažká technika jazdí po kritickom úseku.

Zubria zvernica by mohla mať novú cestu ešte tento rok, v ktorom si pripomenie 60. výročie svojho vzniku. Založili ju v roku 1958, aby prispela k záchrane zubra hôrneho pred vyhynutím. V tom čase žilo na celom svete iba 150 jedincov tohto druhu. Za tých šesť desaťročí sa v zvernici narodilo viac ako dvesto zubrov, ktoré sú najväčšími európskymi cicavcami. V súčasnosti ich je v lesoch nad Lovcami vyše tridsať.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN