Rozvoju Banskej Štiavnice má pomôcť študentská súťaž

Rozvoju Banskej Štiavnice má pomôcť študentská súťaž

Víťazné návrhy na rozvoj multifunkčného mestského bloku Kerling, ktorý je vstupnou bránou do starého centra Banskej Štiavnice, bude môcť verejnosť spoznať prostredníctvom výstavy v Rubigallovom domu od štvrtku 15. marca do konca mesiaca.

Úlohou študentov zapojených do súťaže Xella – Downtown Kerling – Banská Štiavnica bolo navrhnúť zástavbu a funkčné využitie mestského bloku – lokality, ktorého súčasťou je aj hotel Kerling a oproti je budova bývalej tabakovej továrne. Mesto vytypovalo niekoľko lokalít, ktoré majú potenciál na rozvoj. Ide o pozemky, kde bude možno v budúcnosti stavať, čiže nie sú zastavané, zároveň sú však neďaleko historického centra mesta.

Banská Štiavnica je historické mesto na strednou Slovensku s výraznou multikultúrnou minulosťou, známe ťažbou kovov, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. Od roku 1950 je mestskou pamiatkovou rezerváciou a zároveň centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy vyhlásenej v roku 1979. V roku 1993 bolo zapísané do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ako Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia.

(iri)

Foto zdroj: http://www.banskastiavnica.travel/