Rusi zakážu vstup do svojej krajiny osobám podozrivým z prepojenia na extrémistické skupiny

Rusi zakážu vstup do svojej krajiny osobám podozrivým z prepojenia na extrémistické skupiny

Akýkoľvek cudzinec podozrivý z pomoci teroristickým alebo extrémistickým skupinám bude mať zakázaný vstup do Ruska. Novú legislatívu pripravili poslanci za vládnu stranu Jednotné Rusko.

Návrh mení a dopĺňa existujúci ruský zákon o pravidlách vstupu a vycestovania z krajiny. Ten obsahuje päť dôvodov, ktoré môžu viesť k odopretiu vstupu cudzincom na územie Ruskej federácie. Ide o nezákonné prekročenie štátnych hraníc, vedomé poskytnutie nepravdivých informácií o vlastnej osobe, opakované obvinenia z trestných činov, prekročenie povolenej dĺžky pobytu na ruskom území a účasť v zahraničnej alebo medzinárodnej mimovládnej organizácii, ktorá je v Rusku uznaná ako nežiadúca.

Súčasný zákaz sa bude vzťahovať aj na zahraničných občanov, ktorým v súvislosti s podozrením ohľadne prania špinavých peňazí, boli zmrazené bankové účty.

Návrh zákona bol už schválený vládnou legislatívnou komisiou. Vládni experti však v pripomienkovom konaní odporučili viaceré zmeny a doplnenia. Týka sa to predovšetkým zákazu vstupu na územie krajiny osobám, ktoré majú väzby na teroristické a extrémistické skupiny. Vytvorenie príslušného zoznamu je prácou ruskej agentúry zaoberajúcej sa monitorovaním finančných transakcií. Dokument musí ešte schváliť medzirezortná komisia pre boj proti financovaniu terorizmu.

Zákon umožní ruským colníkom zabrániť vstupu cudzincov do krajiny ešte predtým, ako súd vydá príkaz zmraziť ich bankové účty.

Foto zdroj: https://themoscowtimes.com/news/kyrgyz-nationals-will-need-international-passports-to-enter-russia-from-2015-40978

(tom)