Rusko splatilo svoje dlhy

Rusko splatilo svoje dlhy

Moskva uskutočnila záverečnú platbu zostávajúceho zahraničného dlhu čias bývalého Sovietskeho zväzu. Rusko tento dlh vzalo na seba po tom, ako ho ďalšie bývalé sovietske republiky odmietli zaplatiť.

“Dlh voči Bosne a Hercegovine vo výške 125,2 milióna dolárov bol vyrovnaný v súlade s dohodou medzi vládou Ruskej federácie a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny,” uviedlo 22. augusta ruské ministerstvo financií.

Zostávajúca dlžná čiastka, boli peniaze ktoré bývalý Sovietsky zväzu dlhoval Juhoslávii. Zahraničný dlh ZSSR bol nahromadený viacerými spôsobmi. Záväzky voči štátom Západu vznikli po roku 1983. Peniaze dlžné bývalej Juhoslávii boli výsledkom vzájomného obchodu medzi týmito krajinami východného bloku.

Pôvodne sa predpokladalo, že zahraničný dlh Sovietskeho zväzu mali splatiť všetky jeho bývalé republiky. Príslušný dokument v tejto záležitosti bol podpísaný v decembri roku 1991. Väčšina dlhu sa týkala Ruska (61,34 percenta). Ukrajina mala splatiť 16,37 percent a Bielorusko 4,13 percenta.

Keďže Estónsko, Lotyšsko, Litva, Azerbajdžan, Moldavsko, Turkménsko a Uzbekistan dohodu nepodpísali, Ruská federácia v roku 1994 vzala celý dlh na seba výmenou za svoj majetok  v rámci celého Sovietskeho zväzu.

Keď sa v roku 2014 vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou zhoršili, Kyjev pohrozil, že štát znárodní ruský majetok. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vtedy Ukrajine pripomenulo, že tá ešte z čias sovietskej éry dlhuje 20 miliárd dolárov. Ak by Kyjev túto otázku nastolil, Moskva bola pripravená požiadať o splatenie dlhu.

V roku 1994 predstavoval zahraničný dlh ZSSR takmer 105 miliárd dolárov. Najväčšiu časť tejto sumy (viac ako 47 miliárd dolárov) si nárokoval Parížsky klub veriteľov, ktorý bol skupinou 19 veriteľov, väčšinou zo Západu – vrátane Spojených štátov a Veľkej Británie.

Rusko počas prezidentovania Vladimíra Putina začalo aktívne splácať svoje dlhy, čo mu umožnili aj zvýšené príjmy z predaja ropy.

Moskva zároveň umožnila odpísať veľkú časť dlhov rozvojovým štátom. V roku 2014 odpustilo Rusko dlh Kube, ktorého výška bola viac ako 30 miliárd dolárov. Iraku bolo odpustených 21,5 miliárd, Mongolsku 11,1 miliardy, Afganistanu 11 miliárd a Severnej Kórey 10 miliárd dolárov.  Dlžné záväzky afrických štátov voči Rusku, ktoré boli vo výške 20 miliárd dolárov, boli taktiež odpustené. Celkovo za ostatných desať rokov odpustilo Rusko viac ako 100 miliárd dolárov dlhov rozvojovým štátom.

Ruská federácia v máji roku 2013 umorila starý sovietsky dlh aj voči Slovensku. Pohľadávky voči Moskve, ktoré vznikli pri obchodnej výmene medzi Sovietskym zväzom a vtedajším ČSSR, prevzali po rozpade Česko-Slovenska Bratislava a Praha. Záväzky voči Slovensku dosiahli podľa ruského ministerstva výšku 1,7 miliardy dolárov a vyrovnané boli 15. mája roku 2013. Rusi dlh umorili predovšetkým dodávkami priemyselných výrobkov a čiastočne peniazmi.

 

Foto zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union_and_Russia.svg

(tom)