S finančnou správou je možné komunikovať už len elektronicky

S finančnou správou je možné komunikovať už len elektronicky

Pre všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri SR platí od začiatku roka, že musia komunikovať s finančnou správou už len elektronicky, upozorňuje Finančné riaditeľstvo SR. K 360-tisíc doteraz povinne elektronicky komunikujúcim, platiteľom dane z pridanej hodnoty, pribudne ďalších 80-tisíc podnikateľov.

V posledných dňoch minulého roka i začiatkom tohto zažívali telefonickí operátori finančnej správy obrovský názor – o informácie požiadalo viac ako tisíc sedemsto klientov. Najviac otázok sa týkalo procesu registrácie vrátane zabudnutej či v minulosti nedokončenej, procesu autorizácie. I tak sa zdá, že povinnosť elektronickej registrácie a autorizácie si väčšina podnikateľov necháva na poslednú chvíľu – v uplynulých troch týždňoch sa totiž na portáli finančnej správy zaregistrovalo len 14-tisíc subjektov oproti očakávaniam.

Osoba zapísaná v obchodnom registri musí podávať všetky štruktúrované podania len elektronicky, čomu predchádza registrácia. Povinnosť sa vzťahuje na všetky podania, aj na podanie priznania k daní z motorových vozidiel, kde je termín 31. január.

(iri)

 Foto zdroj: http://perezlegalgroup.com/2017/01/16/planning-modelo-720-brief-analysis/