Samospád nie je ekonomickým prístupom

Samospád nie je ekonomickým prístupom

Na prvý pohľad treba súhlasiť s požiadavkami viacerých odborníkov, aby podniky boli prísne oddelené od politiky. Na druhý pohľad však veci také jednoduché nie sú: ponechať podniky podnikom je možné asi iba vtedy, keď je prakticky jediným určujúcim kritériom miera zisku.

Potom nepochybne platí, že nezávisle fungujúci majiteľ či správca bude efektívnejším hospodárom, ako štát prostredníctvom svojho zástupcu. Ak však niečo podobné vôbec kedysi platilo, je také obdobie už dávno za nami. Uveďme napríklad ekologické hľadisko: už nemôžeme naďalej prehliadať, že až príliš často podnikanie vedené len vidinou zisku ničí či prinajmenšom ohrozuje životné prostredie, za ktoré štát nesie zodpovednosť voči svojim občanom. Optimisti veria, že túto záležitosť možno vyriešiť správnym nastavením ekonomických parametrov tak, aby sa vyplatilo produkovať iba ekologicky.

Inou trhovo neriešiteľnou otázkou je záujem na zachovaní strategických výrob na svojom území. Bokom ponechávam obecnejšie pochybnosti o celkovom smerovaní priemyselnej výroby, ktorá už dávno nemá za svoj cieľ uspokojovať legitímne potreby ľudí. Práve naopak, sama často rôznymi reklamnými kampaňami umelo generuje potrebu toho, čo sa vyrába a snaží sa zlegitímniť veci pochybné, avšak výnosné. Týmto spôsobom roztáča začarovaný kruh, ktorý zvyšuje zbytočnú spotrebu neobnoviteľných zdrojov a ďalej prehlbuje rozdiel medzi chudobným a bohatým svetom.

V každom prípade je dnes už jasné, že ekonomický samospád nie je jediným možným prístupom k významným podnikom, v ktorých má štát účasť. V stále zložitejšom a integrovanejšom svete s rastúcou populáciou s obmedzenými zdrojmi bude aspoň snaha o rozumné zvládnutie a kontrolovanie výroby hrať čím ďalej tým väčšiu rolu.

Foto zdroj:http://zilina-gallery.sk/picture.php?/6597/category/630

(ebu)