Kto a čo hovorí (za nás) z Bruselu

Kto a čo hovorí (za nás) z Bruselu

Nemusíme súhlasiť so všetkým, čo sa ozve z Európskeho parlamentu, kam aj my za Slovenskú republiku volíme 13 poslancov. Občas sa ozvú… Posúďte sami, akým spôsobom… (Poznámka redakcie – pôvodne sme text chceli nechať bez gramatických úprav, napokon sme to, vzhľadom na nehoráznosť toho neporiadku aspoň trochu učesali. Zásadné chyby sme tam však nechali úmyselne…)

Vyhlásenie slovenských europoslancov k prejavu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v Štátnej Dume Ruskej federácie (komentované)…

Vítame dnešný prejav prezidenta Andreja Kisku v Európskom parlamente. Ako poslanci Európskeho parlamentu sa snažíme našou prácou a postojmi podporovať víziu Slovenska ako modernej Európskej krajiny. Naša krajina (poznámka redakcie: poslanci sú volení v republike, nie v krajine) ale neexistuje v medzinárodnom a bezpečnostnom vákuu. Môžeme a máme rôzne pohľady na politickú správu vecí verejných, no musíme mať jasnú predstavu o tom, kto sú naši spojenci a kto v medzinárodnom prostredí usiluje o bezpečnosť a lepší život našich občanov.

Prekvapil nás preto prejav, ktorý v čase vystúpenia prezidenta Kisku v pléne Európskeho parlamentu predniesol predseda NR SR Andrej Danko na pôde Štátnej Dumy Ruskej federácie. Takéto vystúpenia žiaľ nerobia zo Slovenska dôveryhodného člena európskeho spoločenstva. (Poznámka redakcie – gramatika i štylistika prejavu je skutočne úbohá…)

Chápeme vôľu niektorých občanov vidieť v Rusku kultúrneho partnera na dialóg a podporujeme spoločnú komunikáciu. Táto ale musí jasne reflektovať naše bezpečnostné záujmy a demokratické európske hodnoty. Máme tiež na zreteli porušovanie základných noriem medzinárodného práva v prípade nášho suseda Ukrajiny a jej územnej celistvosti. Európska a euroatlantická hodnotová príslušnosť nie je samozrejmosťou, je našim záujmom ku ktorému sa potrebujeme živo hlásiť. (Za koho sa k tomu hlásite? Najmä, ak to ani nedokážete presne gramaticky formulovať?! Preboha, kto vás tam poslal?!)

Je preto nezodpovedné, ak jeden z našich najvyšších ústavných činiteľov po tom, ako sa k tejto orientácii doma prihlási, koná v zahraničí v priamom rozpore s oficiálnymi postojmi Slovenskej republiky. (To sú aké?!)

Tak ako prezident Slovenskej republiky, aj my varujeme pred dvojakým jazykom, ktorým niektorí politici hovoria iné doma, iné na pôde európskych inštitúcií a iné napríklad v Moskve. Tento prístup podkopáva dôveru občanov k politikom a našich partnerov v dobré meno Slovenskej republiky.

Pozrime sa , kto je pod tým podpísaný, lebo týchto ľudí si Slovensko zvolilo: Anna Zaborska, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Branislav Škripek, Miroslav Mikolášik, Richard Sulík, Jana Žitňanská

 

Foto zdroj:https://www.cas.sk/fotogaleria/311984/europsky-parlament-schvalil-novy-balik-pomoci-na-ukrajinu-poputuje-vyse-1-8-miliardy-eur/1/