Skalické dni plné tradícií, hudby aj zábavy

Skalické dni plné tradícií, hudby aj zábavy

Festival Skalické dni v dnešnej podobe predstavuje množstvo tradícií, hudby, tanca, výstav, športových podujatí a zábavy pre všetky vekové kategórie. Uskutoční sa 22. až 24. septembra.Za jeho predchodcu môžeme považovať oslavy, ktoré sa v meste konali pri príležitosti povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto spolu s veľkým remeselným jarmokom.

Tradíciou Skalických dní je príhovor primátora mesta Skalica spojený s historickým sprievodom a odovzdávaním kráľovských listín. O zábavu sa postará Václav Neckář, Dominika Mirgová, Chinaski či Marcela Laiferová.

Ak navštívite Skalicu, nezabudnite si pozrieť novú výstavu v Záhorskom múzeu, ktorú otvorili koncom augusta. Dokumentuje najdôležitejšie obdobia, významné medzníky, udalosti i osobnosti, ktoré ovplyvnili život v meste. Panelová výstava doplnená o zbierkové predmety je rozčlenená do viacerých tematických celkov – najstaršie osídlenie, stredovek, mestská správa, cechy, duchovný život, školstvo, začiatok 20. storočia, vinohradníctvo, tradičná strava, tradičný odev, tlačiarstvo, hudba, pamiatky, prvá Československá republika a Slovenský štát, Skalica po druhej svetovej vojne. Múzeum má práve v tých dňoch svoje dni otvorených dverí – pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Skalických dní bude bezplatne sprístupnená stála expozícia a Galéria Júliusa Koreszku.

Foto zdroj:http://ozahori.sk/2016/09/20/kam-na-vikend-je-tu-festival-burciaku-skalicke-dni/

(iri)