Slávnosť hliny v Modre

Slávnosť hliny v Modre

Figurálna tvorba v dielach ľudových a profesionálnych umelcov, Ignác Bizmayer  95 sa uskutoční 31. augusta až 2. septembra v malokarpatskej Modre. Umenie ľudových i profesionálnych figuralistov je témou deviateho ročníka medzinárodného podujatia pre odbornú verejnosť i milovníkov remesla a tradície. Osobitne sa venuje tvorbe národného umelca Ignáca Bizmayera, ktorý sa v tomto roku dožíva 95 rokov a stále tvorí z obyčajnej hliny krásu.

Keramická Modra oslavuje hlinu, na ktorej žijeme, s ňou späté remeslo, tradíciu i budúcnosť, ale aj poukazuje na to, čo súčasných majstrov trápi. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú odborné výstavy, seminár, tvorivé dielne, ukážky v točení na keramických kruhoch, medzinárodný keramický jarmok,v piatok večer hrnčiarsky bál a v sobotu poobede štylizovaný sprievod – labovka. Atmosféru dotvárajú kulinárske špeciality, hudobný program, razenie pamätnej mince, divadielko a detské hry z čias našich predkov, ako v guľôčky, koleso šťastia a drevený kolotoč.

Medzinárodný odborný seminár na tému Figurálna tvorba v dielach ľudových a profesionálnych umelcov bude zároveň poctou 95-ročnému stále aktívnemu národnému umelcovi keramikárovi Ignácovi Bizmayerovi. Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Dobrovoľníci budujú postupne prvý slovenský keramický betlehem. Prekrásnymi figúrami sa môžete pokochať už  počas týchto slávností Súčasťou programu je aj Súťaž o najkrajšie keramické kŕmidlo alebo napájadlo pre vtáčiky.

Foto zdroj:https://www.citylife.sk/vystava/ignac-bizamyer-spomienky-na-detstvo-a-mladost

(iri)