Slováci si rodiny zakladajú stále starší

Slováci si rodiny zakladajú stále starší

Slováci sa so svadbou neponáhľajú. Priemerný vek ženíchov prevyšuje 31 rokov a hranicu 30 rokov prekračujú už aj nevesty. V 90-tych rokoch sa štyridsiatničky pomaly pripravovali na úlohu starej mamy, dnes v tomto veku kupujú výbavičku pre svoje deti.

V roku 2007 si spoločné „áno“ povedalo 27 437 párov, v roku 2016 ich bolo 29 897. Za posledných desať rokov sa zvýšil nielen záujem o manželstvo, ale aj vek sobášených snúbencov, ktorý bol v minulosti dlhodobo nízky. „Podľa údajov Štatistického úradu SR jeho výraznejší rast sledujeme od začiatku 90. rokov dvadsiateho storočia, a to u oboch pohlaví.

U mužov od roku 2007 prevyšuje 31 rokov a vekový posun nastal aj u nežnejšieho pohlavia. Kým priemerný vek nevesty pred desiatimi rokmi bol 28,2 roka, teraz sa dostal nad hranicu 30 rokov. Priemerný vek snúbencov pri sobáši sa za uplynulé desaťročie zvýšil o 2,4 roka u mužov a o 2,5 roka u žien, keď páni mali v deň „D“ v roku 2016 priemerne 33,6 roka a dámy 30,7 roka,“ hovorí banková analytička Jana Glasová.

Nielen vstup do manželstva, ale aj založenie rodiny si Slováci nechávajú na neskôr. Od roku 2007 sa výrazne znížil počet pôrodov vo vekovej kategórii do 29 rokov a podstatne sa zvýšilo množstvo prírastkov matkám vo veku nad 30 rokov. „Pred desiatimi rokmi sa ženám vo veku 20-24 rokov narodilo 11 628 detí, v roku 2016 ich bolo už iba 8946. Naopak, v roku 2016 sa v porovnaní s rokom 2007 zvýšil počet novorodencov matkám po tridsiatke. Vo vekovej kategórii 30-34 rokov o viac ako 3270 detí, tieto ženy sa postarali o 17 800 prírastkov a v skupine 35-39 až o viac ako 4000, týmto matkám sa narodilo 8429 detí,“ dodáva analytička Jana Glasová.

Ak to tak pôjde ďalej, tak čoskoro budú Slováci uzatvárať manželstvá v dôchodkovom veku. Demografická situácia je tragická už teraz a ďalší vývoj nás nenapĺňa optimizmom. Slovensko pomaly starne a vymiera.

(bre)

Foto zdroj: Pixabay